Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Powiat Szamotulski inwestuje w oświatę!

Powiat Szamotulski inwestuje w oświatę!

26 Sierpnia 2022

Zbliżający się nowy rok szkolny to dobry czas na podsumowanie inwestycji przeprowadzonych w szkołach powiatowych. Cieszymy się, że placówki powiatowe zainteresowały swoją ofertą edukacyjną ponad 3000 uczniów. W związku z tym Zarząd Powiatu Szamotulskiego na bieżąco podejmuje działania mające na celu spełnianie najpilniejszych potrzeb szkół, stale polepszając bazę edukacyjną Powiatu Szamotulskiego.

Od dnia 1 września uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach korzystać będą mogli z nowych sal lekcyjnych. Łączna wartość inwestycji wyniosła 201 545,45 zł i została sfinansowana w całości z budżetu powiatu. W ramach zadania wygospodarowano dwa pomieszczenia pod klasy, jedno pod archiwum oraz wyremontowano korytarz. Również z dniem rozpoczęcia roku szkolnego naukę rozpoczną uczniowie w nowo utworzonej klasie patronackiej szkoły branżowej I stopnia w kierunku ślusarz i operator maszyn CNC. Patronat nad tą klasą sprawują Amica S.A, Spomasz Wronki, Grupa Ferrum oraz firma Gelg. Uczniowie tej klasy oprócz wiedzy praktycznej, którą zdobywać będą w zakładach pracy, będą również uczyć się zawodowych zagadnień teoretycznych w specjalnie do tego przygotowanej pracowni technicznej pod okiem doświadczonych inżynierów z firm patronackich.

W budynku „D” Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach trwa kolejny etap remontu. Przypominamy, że w ubiegłym roku przebudowano kondygnację piwniczną oraz wykonano ocieplenie i izolację termiczną fundamentów. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 162 541,73 zł. W trakcie trwania wakacji inwestycja przeniosła się do środka budynku. W ramach zadania wartego 70 000, 00 zł wymieniono stolarkę drzwiową oraz odświeżono ściany. Środki na powyższe projekty pochodziły w całości z budżetu Powiatu Szamotulskiego.

I Liceum Ogólnokształcące w okresie wakacyjnym prowadziło inwestycję związaną z wymianą nawierzchni drogi dojazdowej i parkingu przy budynku głównym szkoły oraz internatu. Łącznie ułożono 318 m2 kostki o wartości 151 168,98 zł. Kolejnym projektem kosztującym 69 290,41 zł, który także od 1 września służyć będzie uczniom jest zakończona termomodernizacja budynku internatu. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Szamotułach

Na ostatniej prostej znajduje się największa inwestycja oświatowa prowadzona w latach 2021 - 2022. Już niedługo uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach będą mogli korzystać z nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego. Trwająca ponad rok inwestycja warta 6 314 414,80 zł pozwoliła na utworzenie 6 warsztatów wraz z niezbędnym wyposażeniem odpowiadającym współczesnemu rynkowi pracy. Dzięki temu młodzież będzie zdobywać szeroką wiedzę i niezbędne umiejętności w pracowni: elektrycznej, spawalnictwa, obróbki ręcznej, obrabiarek konwencjonalnych oraz obrabiarek numerycznych CNC.

W nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023 swoje funkcjonowanie rozpocznie klasa o profilu wojskowym w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. To pierwszy taki oddział w szkołach prowadzonych przez nasz powiat. Taki profil kształcenia wymaga niewątpliwie specjalistycznych narzędzi. W związku z tym Powiat Szamotulski skutecznie ubiegał się o dofinansowanie w programie Ministerstwa Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” i uzyskał na ten cel 193 600,00 zł. Rozpoczęcie prac nad adaptacją klasy na strzelnicę wirtualną planowane jest jeszcze w 2022 roku. Razem z nową klasą o profilu mundurowym uczniowie powyższego Zespołu Szkół rozpoczną edukację w dwóch nowych oddziałach patronackich: technik energetyk dzięki wsparciu firmy Enea S.A oraz technik informatyk dzięki firmie Asseco BS.

Zespół Szkół nr 1 we Wronkach prowadzi także internat dla uczniów z okolicznych miejscowości i powiatów. W okresie wakacyjnym pokoje zostały odnowione. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wolnych miejsc.

do góry