Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szamotulskiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szamotulskiego

2 Czerwca 2021

2 czerwca br. o odbyło się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szamotulskiego w zdalnym trybie obradowania. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Hojan w obecności Starosty Szamotulskiego Beaty Hanyżak.

Obrady odbyły się według ustalonego porządku. Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia Radni dokonali analizy sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach za 2020 r., analizy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2020 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2037 za 2020 r. oraz analizy informacji o stanie mienia. Następnie członkowie Komisji zapoznali się z  opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia z objaśnieniami. Kolejnym punktem obrad była analiza sprawozdania finansowego za 2020 r., zapoznanie się ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2020 r. oraz zapoznanie się wykazem uchwał Zarządu Powiatu Szamotulskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

do góry
UWAGA KIEROWCY! Przejazd przy ul. Targowej w Szamotułach: zamknięcie przedłużone do 15.10.2021 r.// Droga nr 250069P (ul. Nabrzeżna we Wronkach): zamknięcie przejazdu przedłużone do dnia 29.09. // Droga Kluczewo-Karolin: zamknięcie przejazdu od 8.09 do 25.09.2021 r. // Droga nr 1845 (Nowa Wieś - Szamotuły): zamknięcie przejazdu przedłużone do 29.09.2021 r.// Droga nr 246514 (Gaj Mały - Szczepankowo): zamknięcie przejazdu od 27.09. do 09.10.2021 r.// Droga Dobrogostowo-Karolin zamknięcie przejazdu od dn. 27.09.2021 r.
top_baner