Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Podsumowanie realizacji „Programu Wyrównywania Różnic (..)

Podsumowanie realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w Powiecie Szamotulskim w 2020 r.

24 Czerwca 2021

24 czerwca podczas wizyty w naszym powiecie p. Anny Skupień - dyrektora Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w towarzystwie przedstawicieli władz powiatu, podsumowano kolejny rok realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”, w ramach którego od 2016 roku Powiat Szamotulski aktywnie pozyskuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu wykonano już 12 projektów o łącznej wartości 2 139 631,21 zł, na które PFRON przekazał 898 750,59 zł, Powiat Szamotulski 738 108,92 zł a projektodawcy zewnętrzni 502 771,70 zł. Wszystkie te projekty stanowią realne działania na rzecz rozwoju na terenie powiatu infrastruktury służącej rehabilitacji, co umożliwia osobom z niepełnosprawnościami pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, edukacji i rehabilitacji.

Podczas wizyty w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach podsumowano dwa projekty. Pierwszy z nich, pod nazwą „Zespół Szkół Specjalnych im Jana Brzechwy szkołą bez barier” o wartości 105 543,32 zł, otrzymał dofinansowanie PFRON w kwocie 31 663,00 zł. Przekazano również dla DPS w Nowej Wsi samochód zakupiony w ramach projektu „Zakup samochodu 9-osobowego "mikrobus" z windą do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi” o wartości 168 000,00 zł z dofinansowaniem PFRON w kwocie 82 200,00 zł

Kolejnym punktem wizyty dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON były Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wronkach. W roku ubiegłym zrealizowano tam projekt „Remont Pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej Etap I - Wronki ul. Powstańców Wlkp. 23”. Wartość wykonanych prac remontowych wyniosła 162 058,74 zł, a dofinansowanie PFRON to 129 646,00 zł.

Ostatnim punktem spotkania była wizyta w Gminie Kaźmierz. W siedzibie tamtejszej Szkoły Podstawowej przekazano  autobus zakupiony w ramach projektu „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Gminę Kaźmierz”. Zakup autobusu był najdroższym z realizowanych w 2020 roku zadań „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”. Planowany koszt jego zakupu został określony na 520 000,00 zł, a dofinansowanie ze środków PFRON na 234 000,00 zł.

Podczas wizyty w Powiecie Szamotulskim dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazała również dobre informacje o kolejnych środkach, które wkrótce trafią do projektodawców z terenu Powiatu Szamotulskiego. PFRON rozpatrzył pozytywnie kolejne cztery wnioski, złożone przez Powiat Szamotulski na rzecz Miasta i Gminy Ostroróg, Gminy Wronki, Starostwa Powiatowego w Szamotułach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 269 746,00 zł pozwoli na likwidację barier w zakresie dostępu w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrorogu, remont pomieszczeń w WTZ we Wronkach oraz likwidacja w Starostwie oraz PCPR barier w zakresie dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami.

Realizatorem „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w Powiecie Szamotulskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

do góry