Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Podsumowanie inwestycji w Powiecie Szamotulskim na rzecz (..)

Podsumowanie inwestycji w Powiecie Szamotulskim na rzecz ochrony zdrowia w 2023 roku

28 Grudnia 2023

Rok 2023 powoli zbliża się ku końcowi, więc jest to idealny moment, aby zatrzymać się na chwilę i podsumować ostatnie 12 miesięcy w Powiecie Szamotulskim. A był to bardzo udany okres, w którym zrealizowano wiele zadań na rzecz ochrony zdrowia, oświaty, dróg, kultury i pomocy społecznej. Z tego powodu w każdym dniu będą publikowane materiały, w których szerzej będą opisane najważniejsze inwestycje z poszczególnych sektorów.

Pod względem inwestycyjnym na rzecz ochrony zdrowia bieżący rok był dla Powiatu Szamotulskiego bardzo udany. Liczne transakcje dobiegły końca, a także podpisano umowy na kolejne prace mające na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej oraz komfortu pacjentów i personelu medycznego.

Łączna wartość nakładów na inwestycje i remonty w szamotulskim szpitalu w 2023 roku wyniosła 13 700 000,00 zł.

Pierwszą była adaptacja pomieszczeń na rehabilitację. Koszt to 1 631 020,00 zł, z czego 1 626 720,00 stanowiło dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia.

W ramach programu „Dostępność plus” szpital otrzymał dofinansowanie na dostosowanie placówki dla osób z niepełnosprawnościami. 674 851,00 zł przeznaczono na Gabinet Lekarza Rodzinnego a 2 149 427,00 zł na budynek szpitala. Łączna wartość dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia to 2 655 299,00 zł. Wyremontowano klatki schodowe, zamontowano platformę łóżkową na oddziale położniczym. Dostosowano też pomieszczenia w gabinetach POZ. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne - ułożono wykładziny antypoślizgowe z liniami naprowadzającymi dla osób niewidomych. Zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny zwiększający komfort pacjentów m.in. łóżka z elektryczną regulacją położenia. Udostępniono też tłumacza języka migowego online oraz mobilne i stacjonarne pętle indukcyjne, czyli system wspomagania słuchu.

Inwestycje obejmowały także zapobieganie chorobom zakaźnym. Wybudowano m.in. odrębne wejście do szpitala, przeznaczono pomieszczenia na izolatki, a także zakupiono kolejny wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny i operacyjny - wieżę laparoskopową, aparat do znieczulenia, stół operacyjno-zabiegowy, defibrylatory, tor wizyjny do histeroskopii itd. Łączny koszt inwestycji to 3 394 642,00 zł.

Dzięki środkom unijnym i współpracy z lokalnymi władzami, szamotulska lecznica otrzymała z Funduszy Europejskich dwa dofinansowania na zakup urządzeń diagnostycznych, nowoczesnego sprzętu medycznego, m.in. RTG, USG. Wartość projektów w ramach ww. programu wyniosła razem 3 925 445,00 zł.

Wykonano także modernizację energetyczną budynku stacji uzdatniania wody. Celem modernizacji 40-letniego budynku było zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz cieplną. Zamontowano panele fotowoltaiczne z pompą ciepła i rekuperacją, ocieplono fundamenty, podłogę, ściany i dach. Wymieniono także stolarkę i wykonano nowe posadzki. Zamontowano oświetlenie energooszczędne oraz system do zarządzania energią. Po modernizacji emisja dwutlenku węgla zostanie zredukowana o 99%. Dzięki temu emisja gazów cieplarnianych zostanie zmniejszona. Środki w kwocie 548 203,00 zł zostały pozyskane z NFOŚiGW, a łączna wartość tego przedsięwzięcia wyniosła 864 845,00 zł.

Ponad 330 000,00 zł szpital pozyskał na zabezpieczenie danych w sieci komputerowej, w ramach cyberbezpieczeństwa.

Pozyskano także dofinansowanie z PFRON na dwa fotele diagnostyczno-zabiegowe dla oddziału ginekologiczno - położniczego o łącznej wartości 97 000,00 zł. Przyczynią się one do zapewnienia dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, ruchowymi, intelektualnymi czy sensorycznymi.

Ministerstwo Zdrowia dostarczyło sprzęt komputerowy, który umożliwia tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Są to m.in. czytnik e-dowodów, drukarka, komputer, switch oraz notebook. Wartość przekazanego sprzętu to 90 117,00 zł.

Kolejną istotną inwestycją jest możliwość świadczenia e-usług, w ramach programu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego („e-Gabinet+”). Funkcjonalność usługi e-Dokumentacji zapewni Pacjentowi, który złoży wniosek, dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Natomiast za pośrednictwem usługi e-Rejestracji Pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany o terminie wizyty.

W tym roku szpital z programu ZUS został doposażony w cztery wózki platformowe elektryczne oraz w podnośnik pacjenta o wartości sprzętu 54 227,00 zł. Podnośnik został przeznaczony na Oddział Chirurgiczny, natomiast wózki na Oddział Wewnętrzny, Chirurgiczny, Dziecięcy i SOR. Zakup sprzętu spowoduje mniejsze użycie siły własnej podczas wykonywania obowiązków służbowych i zmniejszy obciążenie układu szkieletowo-mięśniowego pielęgniarek i salowych pracujących na tych oddziałach co przyczyni się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Ponadto podpisano umowy na inwestycje w kolejnych latach o wartości: 14 241 000,00 zł na przebudowę oddziału SOR i pracowni diagnostycznych. W ramach robót budowlanych zostaną wykonane montaż bram segmentowych, modernizacja zadaszenia wiaty do karetek, instalacje elektryczne, wentylacji mechanicznej, sanitarne i inne niezbędne wyposażenie instalacyjne.

 Szpitalowi zostało również przekazane dofinansowanie na kwotę 600 000,00 zł na nowy ambulans ratowniczy, którego zakup ma na celu podniesienie dostępności i jakości świadczeń udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego.

do góry