Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Podsumowanie inwestycji w Powiecie Szamotulskim na rzecz (..)

Podsumowanie inwestycji w Powiecie Szamotulskim na rzecz kultury i pomocy społecznej w 2023 roku

5 Stycznia 2024

Mijający rok był czasem dużych inwestycji w kulturę oraz pomoc społeczną. Znaczące modernizacje przeszła najważniejsza placówka kulturowa w Szamotułach, czyli Muzeum-Zamek Górków. Duże zmiany zaszły również w placówkach pomocy społecznej.

W Muzeum Zamek Górków miała miejsce modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV, na co Powiat Szamotulski przekazał 44 038,00 zł. Ogólny koszt inwestycji to 54 167,00 zł. Zmodernizowano również jedną z sal ekspozycyjnych, której koszt wyniósł 71 653,00 zł. Powiat dofinansował tę inwestycję w kwocie 58 255,00 zł.

Powiat otrzymał także dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 286 250,00 zł na wymianę kotła gazowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum Zamek Górków. Zakończenie tych prac planowane jest na 2025 rok.

Ważną dziedziną działalności jest również pomoc społeczna. W 2023 r. Powiatowi Szamotulskiemu udzielono dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 98% kosztów, tj. w kwocie 4 443 146,00 zł na roboty restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Będą one obejmowały: naprawę kominów,  wymianę rynien, rur spustowych i opierzeń, odtworzenie otworów okiennych w ścianach wież czy  wymianę uszkodzonych cegieł zabytkowych z ospoinowaniem i oczyszczeniem lica. Zadanie zaplanowane jest do realizacji na lata 2024-2025, a jego przewidywalna wartość wynosi: 4 533 822,00 zł.

Z kolei w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Dobór, dostawa, wymiana oraz uruchomienie kotła gazowego w budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach" w ramach środków własnych powiatu, w kwocie 72 016,00 zł. Oprócz tego dokonano zakupu i montażu systemu kolejkowego za 55 372,00 zł, obsługującego instytucje: Z kolei w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Dobór, dostawa, wymiana oraz uruchomienie kotła gazowego w budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach" w ramach środków własnych powiatu, w kwocie 72 016,00 zł. Oprócz tego dokonano zakupu i montażu systemu kolejkowego za 55 372,00 zł, obsługującego instytucje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Terenowy Punkt Paszportowy w Szamotułach oraz Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Od tego roku w Szamotułach funkcjonuje punkt doradztwa dla młodzieży pod nazwą PRACOWNIA MŁODYCH, zorganizowany w ramach pilotażowego projektu partnerskiego Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach oraz  Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach. Został on utworzony ze środków rezerwy Funduszu Pracy, a wartość dofinansowania i całkowita wartość projektu wyniosła: 466 270,00 zł.

Inwestycje zrealizowane na rzecz kultury i pomocy społecznej w 2023 r.

do góry