Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Podsumowanie inwestycji drogowych w Powiecie Szamotulskim w (..)

Podsumowanie inwestycji drogowych w Powiecie Szamotulskim w 2023 roku

4 Stycznia 2024

Rozpoczął się nowy rok a zatem czas na podsumowanie ostatnich 12 miesięcy w Powiecie Szamotulskim. A był to bardzo udany okres, w którym zrealizowano wiele zadań na rzecz ochrony zdrowia, oświaty, dróg, kultury i pomocy społecznej.

W roku 2023 Powiat Szamotulski wykonał kolejne ważne inwestycje z zakresu przebudowy i remontów dróg powiatowych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i stanu dróg. Wartość wszystkich zrealizowanych zadań drogowych w tym roku wyniosła 8 955 225,00 zł.

Inwestycje ukończone z Rządowego Funduszu Polski Ład to m.in. przebudowa dróg w gminach Ostroróg, Duszniki i Pniewy. Prace drogowe w Gminie Duszniki w miejscowości Grzebienisko wyniosły 2 203 302,00 zł, a kwota dofinansowania to 1 825 194,00 zł. Przebudowa drogi objęła poszerzenie drogi i przebudowę istniejącej nawierzchni, przebudowę i poszerzenie istniejących chodników czy wytyczenie dodatkowego przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa.

Natomiast w Gminie Ostroróg budowa ścieżki pieszo - rowerowej w kierunku do Wielonka objęła budowę nowego i przebudowę istniejącego oświetlenia, nowe oznakowanie poziome i pionowe czy wytyczenie nowego przejścia dla pieszych w m. Wielonek o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Inwestycję tę wyceniono na kwotę 1 593 683,00 zł, w tym dofinansowanie 1 561 809,00 zł.

 Z kolei w październiku zakończona została inwestycja w Pniewach na ulicy Konińskiej, o wartości 4 283 054,00 zł (pozyskane wsparcie finansowe to: 4 068 901,00 zł). Prace obejmowały: przebudowę istniejącej nawierzchni, wytyczenie 6 nowych przejść dla pieszych czy podwyższenie standardów bezpieczeństwa poprzez zastosowanie znaku aktywnego D6 z lampą pulsacyjną LED.

Dużo działo się na odcinku Szamotuły - Górka. Na drodze powiatowej prowadzącej z Szamotuł w kierunku Gąsaw zakończono zadanie dotyczące jej przebudowy na odcinku ok. 950 mb. Inwestycja ta kosztowała 1 636 180,00 zł, z dofinansowaniem ze środków: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 970 638,00 zł oraz Gminy Szamotuły 226 482,19 zł. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię, umocniono pobocza po stronie prawej na całej długości oraz częściowo po stronie lewej płytami PDTP, wycięto drzewa i krzewy, odmulono rowy przydrożne. Kolejnym etapem, który zakończy kompleksową przebudowę tej drogi jest jej remont na odcinku ok. 350 m, o przewidywanej wartości 824 680,00 zł.

W 2024 r. sfinalizowany zostanie remont dróg w gminach Kaźmierz i Szamotuły - na drodze Brodziszewo - Sokolniki Małe na długości 2,9 km, o przewidywanej wartości 2 493 248,00 zł i dofinansowaniu w 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W bieżącym roku Powiat wybudował aktywne przejście dla pieszych w gminie Wronki, która sfinansowała 50% kosztów zadania o wartości 34 995,00 zł. Inwestycja obejmowała budowę znaków aktywnych D-6, montaż ostrzegawczych płytek chodnikowych z wypustkami, a także montaż pasów akustyczno - wibracyjnych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, dzięki środkom z budżetu Powiatu Szamotulskiego, zakupił 2 kosiarki bijakowe do koszenia poboczy wraz z rozdrabniaczem gałęzi za łączną kwotę 132 576,00 zł oraz samochód o wartości 90 500,00 zł. Ponadto w budynku głównym Zarządu Dróg zamontowano pompę ciepła - koszt zadania to 63 960,00 zł oraz wykonano instalację fotowoltaiczną za kwotę 94 824,00 zł.

Dobiegły też końca prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego. Inwestycja o wartości 243 309,00 zł, wykonana została ze środków własnych Powiatu.

do góry