Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Podpisane umowy na prowadzenie Warsztatów Terapii (..)

Podpisane umowy na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2023 r.

2 Stycznia 2023

29 grudnia 2022 r. Powiat Szamotulski zawarł 3 umowy na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dusznikach, Szamotułach i Wronkach. Stronę samorządową reprezentowali Starosta Szamotulski Beata Hanyżak i Członek Zarządu Kazimierz Michalak, natomiast prowadzących Warsztaty - Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś oraz Skarbnik Gminy Duszniki Justyna Kaczmarczyk, Przełożona Domu Zakonnego Sióstr Franciszkanek w Szamotułach s. Grażyna Koźlik wraz z Księgową Ewą Nowicką, Kierownik MGOPS we Wronkach Weronika Klimuntowska-Nawrocka i Główna Księgowa Karolina Grześ-Duda.

Ze strony Powiatu koordynatorem tych działań jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na czele z dyrektorem Jaromirem Zielińskim.

Umowy dotyczące warsztatów zapewniają prowadzącym je podmiotom środki na działalność z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu Powiatu Szamotulskiego. Wszystkie umowy dotyczą działalności w roku 2023. Ze wsparcia Warsztatów Terapii Zajęciowej w postaci rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Powiatu Szamotulskiego korzysta 97 uczestników.

do góry