Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

17 Stycznia 2019

Wiemy już jakie instrumenty rynku pracy będą realizowane w 2019 roku ze środków Funduszu Pracy. 17 stycznia 2019 r. miało miejsce XXIII  i ostatnie w tej kadencji posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szamotułach. Rada składająca się z reprezentantów pracodawców, związków zawodowych, organizacji zajmujących się statutowo rynkiem pracy oraz przedstawicieli samorządu gminnego i powiatowego powitała pani Beata Hanyżak starosta powiatu szamotulskiego, która podziękowała za 4-letnią społeczną działalność na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności. Nie zabrakło także życzeń z okazji 100-lecia istnienia publicznych służb zatrudnienia, których Rada jest elementem składowym.

W dalszych obradach zajęto się podziałem środków w wysokości blisko 1 mln złotych  pochodzących z Funduszu Pracy na podejmowanie przez Powiatowy Urząd Pracy działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Nowością będzie refundacja kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej na umowę o pracę  w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Prócz tego PUP przewiduje realizację staży, dotacji, szkoleń, refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy, dofinansowań wynagrodzenia dla osób po 50 roku życia, bonów na zasiedlenie. Zabezpieczono także środki na realizację Programu Aktywizacja i Integracja, który będzie wdrażany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach. Nie zabrakło także miejsca na refundacja składek członków spółdzielni socjalnych (Spółdzielnia Talent z Szamotuł, Spółdzielnia Znajome z Kaźmierza i Spółdzielnia Ostoja z Pniew). „Propozycja budżetu Funduszu Pracy na 2019 jest pomyślana tak, aby oszczędnie, ale przy tym gospodarnie pogodzić oczekiwania wszystkich uczestników rynku pracy, zarówno pracodawców, jak i bezrobotnych oraz podmioty ekonomii społecznej” - powiedziała Jolanta Gałkowska dyrektor PUP w Szamotułach.

Tekst: PUP w Szamotułach

Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Galeria aktualności

do góry