Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację (..)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2019 r.

20 Listopada 2018

Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza otwarty  konkurs ofert na realizację zadań w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje dotyczące zadań oraz środków przeznaczonych na ich realizację zawiera ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku B/II piętro w Starostwie Powiatowym. Termin składania ofert upływa z dniem 14 grudnia 2018 r.

do góry