Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację (..)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2019 r.

20 Listopada 2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2019 r.

Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza otwarty  konkurs ofert na realizację zadań w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje dotyczące zadań oraz środków przeznaczonych na ich realizację zawiera ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat-szamotuly.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku B/II piętro w Starostwie Powiatowym. Termin składania ofert upływa z dniem 14 grudnia 2018 r.

do góry
UWAGA KIEROWCY! Droga Obrzycko-Pęckowo-Ostroróg (1899P) oraz droga Kluczewo-Karolin (246510): zamknięcie przejazdów kolejowych zostało przedłużone do dnia 27.07. // Droga Samołęż - Stróżki: zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego (km 49.199) w terminie 20-22.07.2021 r. // Droga nr 250069P (ul. Nabrzeżna we Wronkach) zamknięcie przejazdu przedłużone do dnia 31.08.