Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Idziego Świtały

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Idziego Świtały

25 Października 2021

Uroczystość poświęcenia tablicy Idziego Świtały

23 października 2021 r. w Szamotułach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Idziemu Świtale, założycielowi pierwszej drużyny skautowej w Wielkopolsce (1911 r.) - szamotulskiej drużyny im. księcia Józefa Poniatowskiego, Tablica zawieszona została przy wejściu do kamienicy przy ul. Kościelnej 2, gdzie przez dekadę mieszkał i prowadził gabinet dentystyczny.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz: Michał Zieliński - Wojewoda Wielkopolski, Beata Hanyżak - Starosta Powiatu Szamotulskiego i Włodzimierz Kaczmarek - Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, radni powiatowi i miejsko-gminni, delegacje Stowarzyszenia Gimnastycznego „Sokół”, szamotulskiego koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Armii Krajowej i Szamotulskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Orzeł” oraz prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Idziego Świtały w Szamotułach, Krzysztof Wojna. W uroczystości licznie uczestniczyli harcerze na czele z druhną podharcmistrz Anitą Walachowską - Zastępcą Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP i druhną harcmistrz Gabrielą Jaskólską - Przewodniczącą Prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów. Na uroczystość przybyła również młodzież szkolna z nauczycielami i dyrektorami oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, jak również mieszkańcy Szamotuł zainteresowani postacią Idziego Świtały. Uroczystość uświetniła swoją obecnością para w strojach szamotulskich - członków Zespołu Folklorystycznego „Szamotuły”, który od ponad 75 lat kultywuje bogate tradycje rodzimego folkloru.

Inicjatywa upamiętnienia tej postaci zrodziła się już wiele lat temu. O to, żeby Idzi Świtała został patronem jednej z szamotulskich ulic, zabiegała jego wnuczka - Maria Mikołajczak z domu Karwacka. Kilka lat temu jego imię nadano Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu przy ul. Zamkowej dzięki staraniom prezesa Krzysztofa Wojny. Kolejną inicjatywą Marii  Mikołajczak było umieszczenie tablicy pamiątkowej na budynku, gdzie Idzi Świtała mieszkał przez prawie dekadę w latach około 1910-1919. Inicjatywę tę podjęli harcerze z Komendy Hufca ZHP im. Armii Poznań wraz ze społecznym Komitetem Organizacyjnym. 

Przede wszystkim było to jednak święto rodzin Świtałów i Karwackich - potomków Idziego Świtały, którzy licznie przybyli na tę uroczystość z różnych części Polski.

O godz. 12.00 w Bazylice Kolegiackiej Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa odbyła się msza św. w oprawie harcerskiej, kazanie wygłosił proboszcz ks. kanonik Mariusz Marciniak. Podczas nabożeństwa na skrzypcach grała uzdolniona skrzypaczka z Szamotuł - Marcelina Dera, praprawnuczka Idziego Świtały.

Uroczystość na ul. Kościelnej rozpoczął hymn harcerski, a zebranych powitał Henryk Żłobiński, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Przemówienia wygłosili wojewoda Michał Zieliński oraz Jerzy Świtała - wnuk Idziego. Tablicę odsłonili dwaj prawnukowie: Jacek Świtała i Michał Karwacki (w imieniu nieobecnej Marii Mikołajczak - wnuczki Idziego Świtały, inicjatorki wydarzenia) oraz Komendant Hufca ZHP Mariusz Stołowski. Po poświęceniu jej przez ks. proboszcza Mariusza Marciniaka delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Uroczystość była również okazją do wręczenia „Trefli powstańczych”, którego dokonała dh. phm. Anita Walachowska. Odznaczenie otrzymały: 7. Gromada Zuchowa „Nieustraszeni Odkrywcy” oraz 108. Szamotulska Drużyna Harcerska „Watra”. Wręczenie odznaczeń zakończył radosny śpiew: „Bravo, bravissimo!”

Na zakończenie uroczystości rozbrzmiał hymn państwowy.

Uroczystość patronatem objęli: Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Starosta Szamotulski Beata Hanyżak i Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierz Kaczmarek.

do góry