Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Obowiązek rejestracyjny - ważna informacja!

Obowiązek rejestracyjny - ważna informacja!

19 Lutego 2020
Drodzy Kierowcy!
 
Informujemy, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 71 ust. 7 prawa o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.) właściciel sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej pojazdu jest obowiązany do jego zarejestrowania w Polsce w ciągu 30 dni od daty sprowadzenia.
 
Z kolei zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 p.r.d. właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić o jego nabyciu lub zbyciu w terminie 30 dni od daty nabycia/zbycia. W obu przypadkach za niedopełnienie obowiązku, czyli niepoinformowanie starosty, przewidziano kary administracyjne w wysokości od 200 do 1000 zł.
 
I tu jedna istotna uwaga:
 
Sankcje finansowe za brak zarejestrowania pojazdu lub niedokonanie zawiadomienia w ciągu 30 dni liczone są od 01.01.2020 r i nie dotyczą pojazdów sprowadzonych/ zakupionych/ zbytych przed 31.12.2019 r.
 
Prosimy zatem, wszystkich właścicieli aut, którzy nie dokonali do tej pory czynności rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE lub nie zawiadomili starosty o dokonaniu nabycia/ zbycia pojazdu przed 31.12.2019 r. o spokojne zaplanowanie przeprowadzenia takiej czynności. W Państwa przypadku pojazd nabyty/ zbyty został przed terminem obowiązywania nowych zapisów, a więc za późniejsze zarejestrowanie nie zostanie naliczona Państwu żadna kara finansowa.
do góry