Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Nowy sprzęt dla pacjentów szpitala

Nowy sprzęt dla pacjentów szpitala

13 Kwietnia 2022

Pomyślnie zakończyło się rozpatrywanie wniosku o dotację na ponad pół miliona złotych na rzecz Szpitala Powiatowego w Szamotułach. Placówce udało się zdobyć 516 tys. zł dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup potrzebnego sprzętu w zakresie Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Wspomogą m.in. Zespół Ratownictwa Medycznego, który otrzyma nowe urządzenia do kompresji klatki piersiowej, wykorzystywane podczas akcji ratunkowych. Zakupiony zostanie również inkubator, który pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa najmniejszych Pacjentów Szpitala, a także centrala do monitorowania stanu Chorych wykorzystywana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zakup urządzeń diagnostycznych oraz środków ochrony indywidualnej zapewni bieżącą działalność placówki.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli na doposażenie Szpitala w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, dostosowany do aktualnych potrzeb. Dzięki dotacji zwiększy się bezpieczeństwo zarówno Pacjentów Szpitala, jak i jego Pracowników.

Obok wspomnianego wsparcia Szpital otrzymał także sprzęt ratowniczy o wartości ponad 60 tys. zł. Urządzenie to zostało przekazane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i jest już wykorzystywane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.

do góry