Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Nowe uprawnienia dla przedsiębiorców

Nowe uprawnienia dla przedsiębiorców

4 Stycznia 2021

1 stycznia 2021 r. weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1495. z późn. zm.), na podstawie których rozszerzona została grupa podmiotów, które zyskają uprawnienia ochronne przewidziane dotąd dla konsumentów. Ustawodawca wprowadził do Kodeksu cywilnego art. 385 5, zgodnie z którym przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Przedsiębiorca wpisany co CEIDG, który po 1 stycznia 2021 r. zawrze umowę z innym przedsiębiorcą, która nie będzie dotyczyła jego czynności zawodowych zostanie objęty parasolem ochronnym właściwym dotychczas tylko dla konsumentów. Ochronę zyska np. firma świadcząca usługi transportowe, która zechce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zakup materiałów ochronnych dla pracowników.

Najważniejsze uprawnienia:

  1. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Co więcej, jeśli sprzedawca nie poinformuje konsumenta o tym uprawnieniu, to wydłuża się ono aż do 12 miesięcy.

  1. Rękojmia

Jest to służące konsumentom uprawnienie do reklamacji towarów. W przypadku skorzystania z tego prawa, podmiotem odpowiedzialnym za wady jest sprzedawca.W sytuacji wystąpienia wady konsument - czyli od 1 stycznia 2021 roku również przedsiębiorca - jeżeli nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej - może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

- wymiany towaru na nowy;

- naprawy towaru;

- obniżenia ceny;

- odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna.

  1. Wsparcie prawne.

W związku z kierowanymi do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szamotułach zapytaniami informujemy, iż osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, nie będą mogły korzystać ze wsparcia udzielanego przez Rzeczników Konsumentów. Nie będą również objęte ochroną UOKiK w zakresie nowych uprawnień.

do góry