Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Nauczanie hybrydowe w szkołach powiatowych

Nauczanie hybrydowe w szkołach powiatowych

16 Października 2020

W związku  z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, decyzją Prezesa Rady Ministrów, od 17 października br., w powiatach objętych żółtą strefą, wprowadzony zostanie hybrydowy (blended learning)  sposób nauczania. Zatem również w szkołach, dla których Powiat Szamotulski jest organem prowadzącym, dyrektorzy korzystać będą z tej metody. Polega ona na tym, że uczniowie mają część zajęć z nauczycielem, a częściowo pracują samodzielnie korzystając z materiałów elektronicznych. Można je implementować na różne sposoby. Nauczanie hybrydowe w następnym tygodniu wyglądać  będzie w następujący sposób:

 

Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły

W najbliższym tygodniu stacjonarnie pracują klasy pierwsze i trzecie, a na edukacji zdalnej będą klasy drugie (połowa uczniów szkoły).

 

 

Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły

W przyszłym tygodniu normalne zajęcia lekcyjne będą prowadzone w szkole dla wszystkich klas pierwszych liceum i technikum  i branżowej szkole oraz dla wszystkich klas maturalnych, zarówno w liceum i technikum- łącznie 9 oddziałów.
Pozostałe oddziały klas drugich i trzecich mają nauczanie zdalne.
Przewiduje się, w przypadku kontynuowania nauczania hybrydowego, w następnych tygodniach stosować ten system zamiennie, jednakże z możliwością kontynuowania nauczania w klasach maturalnych w szkole.
Internat będzie funkcjonował "normalnie" tzn. będą przebywać jedynie uczniowie z klas mających zajęcia dydaktyczne w szkole, łącznie 11 - 12 osób.

 

Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły

 

 

W tygodniu od 19.10 do 23.10 na zajęcia stacjonarne będą uczęszczali uczniowie klas I i III Technikum i Branżowej Szkoły

W tygodniu od 26.10 do 30.10 na zajęcia stacjonarne będą uczęszczali uczniowie klas II i IV Technikum i Branżowej Szkoły

 - pozostałe tygodnie naprzemiennie

  • oddziały pod względem liczebności zostały podzielone równomiernie
  • praktyczna nauka zawodu na warsztatach szkolnych odbywa się stacjonarnie wg planu
  • nauczyciele naukę prowadzą stacjonarnie oraz zdalnie w budynku szkolnym wg planu

 

Zespół Szkół Nr 1 Wronki

 

 

Kształcenie będzie zorganizowane na zasadzie podziału oddziałów klasowych na trzy grupy: A, B, C, które będą uczęszczały do szkoły rotacyjnie co dwa tygodnie.
Grupa A zajęcia stacjonarne (w szkole) będzie miała w terminie od 19 do 30 października, od 16 do 27 listopada, od 14 do 25 grudnia. W pozostałych tygodniach nauka będzie odbywać się zdalnie.
Grupa B zajęcia stacjonarne (w szkole) będzie miała w terminie od 2 do 13 listopada, od 30 listopada do 11 grudnia. W pozostałych tygodniach nauka będzie odbywać się zdalnie.
Dla grupy C wszystkie zajęcia będą odbywać się w systemie stacjonarnym ze względu na egzaminy i praktyki zawodowe.

 

 

Zespół Szkół Nr 2 Wronki

 

 

Uczniowie zostaną podzieleni na dwie grupy, z których:

I grupa odbywa zajęcia w szkole

II grupa odbywa zajęcia on-line w domach

Grupy uczą się w tygodniowych odstępach czasu, czyli rotacja uczniów poszczególnych grup odbywa się co tydzień.

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym, wg szkolnego planu nauczania.

od 19 do 23 października obowiązuje następujący podział nauczania hybrydowego:

1.       grupa I- zajęcia w szkole mają klasy: IVT, ITA, I TB, IIBA,IIIBA, IBA, IBB, IIIA, IIBC

2.       grupa II- zajęcia on-line mają klasy:  IITA, IITB, IITC, IITD, IIBB, IIIB, IIIBB, IIBD

26 października nastąpi wymiana poszczególnych grup.

Pododziały budowlane uczestniczą w zajęciach  praktycznych cały czas na warsztatach szkolnych:

IITB - poniedziałek

IIIB - wtorek

IITC -środa (od rana j. angielski zawodowy- cały czas  również w szkole)

Uczniowie szkoły branżowej odbywają praktyki zawodowe u pracodawców- bez zmian.

 

do góry