Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Następne inwestycje drogowe w powiecie zrealizowane

Następne inwestycje drogowe w powiecie zrealizowane

2 Lipca 2024

Z początkiem lata a dokładnie 1 lipca, z około dwumiesięcznym wyprzedzeniem, odebraliśmy dwie kolejne inwestycje drogowe Powiatu Szamotulskiego. Zadania dofinansowane były
ze środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r..

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1875P Nojewo - Buszewo w m. Nojewo na odcinku 990 mb” objęła swym zakresem remont nawierzchni i krawędzi jezdni na długości ok. 830 m, wykonanie zjazdów, profilowanie poboczy i umocnienie płytami betonowymi. Ze względu na bezpośrednie usytuowanie przy przebudowywanej drodze szkoły podstawowej, bardzo istotnym elementem prac było wykonanie peronu wysiadkowego przy przystanku autobusowym, wyniesionego
i oświetlonego przejścia dla pieszych, zatoki postojowej oraz chodnika po stronie prawej
o długości około 140 m i lewej o długości 36 m. Stałym elementem prac zwieńczającym wszystkie elementy jest również wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. Całkowity koszt kwalifikowalny przebudowy wyniósł 1.891.723,92 zł z czego 70 % tj. 1.324.206,74 zł pokryte zostało w ramach dofinansowania.

Druga inwestycja dotyczyła „Przebudowy drogi powiatowej nr 1856P Gałowo - Przyborowo
na odcinku 990 mb” i związana była z naprawą istniejącej nawierzchni, wykonaniem krawędzi jezdni, nowych zjazdów z kostki betonowej oraz oczyszczeniem, profilowaniem i wzmocnieniem kruszywem łamanym poboczy. Oczyszczone zostały także rowy przydrożne a oznakowanie pionowe i poziome wykonano na nowo. Całkowity koszt kwalifikowalny przebudowy
to 1.201.571,54 zł z czego 70 % tj. 1.841.100,07 zł pokryte zostało w ramach dofinansowania.

W wydarzeniach tych udział wzięli: Zarząd i Radni Powiatu Szamotulskiego, Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Szurka, Zastępca Burmistrza Gminy Szamotuły Szymon Strojny, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Sylwia Kosicka i przedstawiciele wykonawcy.

do góry