Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie (..)

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

2 Kwietnia 2020

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZAMOTUŁACH

ogłasza nabór wniosków o udzielnie

POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach ogłasza nabór wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, określonej w art. 15 zzd ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r. poz. 578).

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

i prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, który można pobrać z zakładki https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, korzystając z następujących metod:

 • drogą elektroniczną korzystając w platformy https://gov.pl
 • przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły,
 • wkładając, w zaklejonej kopercie, do skrzynki podawczej umieszczonej w budynku urzędu na I piętrze z adnotacją "pożyczka".       


W przypadku pytań, proszę o kontakt:

 1. Monika Ferster - kom. 728 961 889
 2. Magdalena Magdziarek - kom. 795 411 758
do góry