Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Nabór na udział w targach Annual Investment Meeting 2019 (..)

Nabór na udział w targach Annual Investment Meeting 2019 w Dubaju

18 Stycznia 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla samorządów lokalnych/stowarzyszeń samorządowych/ spółek samorządowych na stoisko regionalne na targach ANNUAL INVESTMENT MEETING w Dubaju, które odbędą się w dniach 8-10 kwietnia 2019 roku. Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, projekt pozakonkursowy „GOSPODARNA WIELKOPOLSKA”.

Więcej informacji na temat targów znajduje się na stronie organizatora.

Jednostki zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz przesłanie podpisanego formularza z załącznikami oraz warunków uczestnictwa (spółki muszą również przesłać dodatkowe 2 dokumenty dotyczące pomocy de minimis) na adres e-mail: oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 24.01. 2019 r. (czwartek).

Jednostki, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku braku Umowy jednostka zostaje automatycznie wykreślona z listy uczestników targów.

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
(tel.: 61 626 62 70, e-mail: )

Pliki do pobrania (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o pomocy de minimis, warunki uczestnictwa, umowa o dofinansowanie, szczegółowy opis obszarów) na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych.
UWAGA ! Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o podanie kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w korespondencji wcześniejszej. Informujemy, że Państwa dane osobowe określone w mailu, na którego odpowiadamy, są przetwarzane przez Marszałka Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW), al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, zgodnie z Państwa intencją w celach komunikacji z Państwem oraz archiwizacyjnych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, o ile treści te stanowić będą akta sprawy. Dane osobowe o ile stanowią akta sprawy będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji w zależności od prowadzonej sprawy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku gdy Państwa korespondencja będzie stanowiła akta sprawy przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W pozostałych przypadkach przysługuje Państwu prawo do: usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz kontrahentom UMWW świadczących usługi serwisowe poczty elektronicznej. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: . Instrukcja Kancelaryjna - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

do góry