Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Nabór na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego (..)

Nabór na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach AGRI WEEK OSAKA

1 Lipca 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. na targach AGRI WEEK OSAKA, odbywających się w dniach 13 - 15 maja 2020 r. w Japoni.  Wydarzenie wpisane jest w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł jutra”.

Nabór skierowano do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł jutra”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym regulaminem naboru, oświadczeniem o pomocy de minimis, formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: oraz zwykłą pocztą lub osobiście do sekretariatu departamentu gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 11 lipca 2019 r. (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu). Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Więcej informacji na dedykowanej stronie internetowej

 

do góry