Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00

Mamy to!

18 Czerwca 2021

zestaw znaków

Dziś, 18 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego miejsce miało kolejne ważne dla Powiatu Szamotulskiego wydarzenie, związane z podpisaniem przez Starostę Szamotulskiego - Beatę Hanyżak, Członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego - Macieja Trąbczyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Artura Biniaka z Marszałkiem Markiem Woźniakiem umowy o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach”.

Ponad 5 mln zł trafi do powiatu z poddziałania 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, to aż 85% szacunkowej wartości zadania. Realizacja projektu znacząco wpłynie na jakość kształcenia zawodowego, budując konkurencyjność regionu i umożliwiając uczniom realizacje swoich pasji oraz zainteresowań w nowoczesnym otoczeniu. Projekt zapewni ofertę kształcenia na najwyższym poziomie oraz zwiększy dostęp do dobrej jakości edukacji.

Dzięki wsparciu finansowemu przeprowadzona zostanie przebudowa (wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych) oraz wyposażenie części istniejącego budynku przy ul. Hugona Kołłątaja, w którym mieszczą się aktualne warsztaty zawodowe Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach.

Zadanie obejmuje modernizację pracowni zawodowych:

  • obrabiarek numerycznych (CNC),
  • obrabiarek konwencjonalnych,
  • obróbki ręcznej oraz wiertarek elektrycznych,
  • spawalnictwa,
  • elektrycznych.

Realizacja projektu planowana jest do października 2022 r.

 

do góry