Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w (..)

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szamotułach już otwarty

17 Maja 2022

Na terenie województwa wielkopolskiego Fundacja "Dziecko w Centrum" uruchomiła Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu wraz z siecią Lokalnych Punktów Pomocy, w tym Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szamotułach.

Z profesjonalnej, kompleksowej i bezpłatnej oferty Ośrodka i Lokalnych Punktów skorzystać mogą:
- osoby pokrzywdzone przestępstwem,
- świadkowie przestępstw,
- osoby najbliższe osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz osoby im najbliższe uzyskają bezpłatną:
- pomoc prawną,
- pomoc mediacyjną,
- pomoc psychologiczną,
- pomoc psychiatryczną,
- pomoc tłumacza języka obcego, migowego i tłumacza-przewodnika.

Osobom pokrzywdzonym i osobom najbliższym osobom pokrzywdzonym oferujemy również pomoc materialną w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa, m.in.:
- pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych oraz kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
- organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywania kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej,
- pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych,
- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
- finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim dzieckiem,
- finansowanie usługi dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa.
Świadkowie przestępstw oraz osoby najbliższe świadkom uzyskać mogą bezpłatną:
- pomoc psychologiczną,
- wsparcie osoby pierwszego kontaktu,
a także pomoc tłumacza języka migowego i tłumacza-przewodnika.

W ramach prowadzonego Ośrodka udzielana jest pomoc pokrzywdzonym na każdym etapie: przed zgłoszeniem przestępstwa, w trakcie procedury karnej a także po zakończonej procedurze karnej, gdy trwają wciąż skutki przestępstwa.

Zachęcamy do korzystania z oferty specjalistycznej i kompleksowej pomocy Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szamotułach.

Plakat

do góry