Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Laptopy w ramach realizacji „Zdalna Szkoła - wsparcie (..)

Laptopy w ramach realizacji „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” trafiły dzisiaj do szkół

12 Maja 2020

Powiat Szamotulski otrzymał blisko 100 tysięcy złotych na zakup komputerów dla szkół w ramach dofinansowania z programu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Dzięki temu możliwy był zakup 34 laptopów oraz 14 pakietów Microsoft Office, które trafiły  do szkół.

Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku było gwarantem otrzymania środków w wysokości do  100 000,00 zł. Powiat znalazł się na liście rankingowej, wśród wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane. Kwota jaką otrzymał powiat to  99 744,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup laptopów z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych Powiatu Szamotulskiego do realizacji zdalnych zajęć edukacyjnych”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Jest to odpowiedź na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanej COVID -19. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe rozwiązania prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zasiedli przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do czterech szamotulskich oraz dwóch wronieckich, powiatowych jednostek oświatowych, zgodnie ze zgłoszonym przez dyrektorów jednostek zapotrzebowaniem.

 

 

 

do góry