Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Konkursy ofert na realizację wspierania zadań publicznych (..)

Konkursy ofert na realizację wspierania zadań publicznych województwa wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej

3 Stycznia 2020

Konkursy ofert na realizację wspierania zadań publicznych województwa wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację wspierania zadań publicznych województwa wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej. Wspomnane konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych. Łączna kwota do wykorzystania wynosi 1 280 000 złotych.

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej konkurs dotyczy organizacji imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), a także imprez sportowych i rekreacyjnych opartych na współzawodnictwie o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport masowy). Imprezy powinny być realizowane na terenie województwa wielkopolskiego. Kwota przeznaczona na dofinansowanie konkursu w 2020 roku to 780 000 złotych.

Druga część konkursu dotyczy zadań zmierzających do poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej na terenie województwa wielkopolskiego. Dofinansowane zostaną projekty polegające na remoncie istniejących obiektów lub urządzeń sportowych wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe, a także te polegające na doposażeniu infrastruktury sportowej w drobny sprzęt sportowy, którego cena jednostkowa nie przekracza 10 tys. złotych. W tym zakresie łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 500 000 złotych.

Oferty można składać do 14 stycznia 2020 roku, do godz. 15.30.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zdjęcie: pixabay.com

do góry