Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Komunikat Starosty Szamotulskiego z dnia 3 kwietnia 2020 (..)

Komunikat Starosty Szamotulskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r.

3 Kwietnia 2020

Herb Powiatu Szamotulskiego

Komunikat Starosty Szamotulskiego 

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

dotyczący obsługi klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Starostwa Powiatowego w Szamotułach

 

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wprowadzeniem ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach do zadań niezbędnych dla zapewnienia pomocy obywatelom i określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów oraz w celu dodatkowej ochrony pracowników Starostwa, informuję, co następuje:

Za niedokonanie w okresie 30-dniowym rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju UE albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju, nie będą nakładane grzywny, gdyż ustawowy termin na dokonanie wymienionych czynności został wydłużony do 180 dni.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz wprowadzone na terytorium RP ograniczenia, zwracam się do Państwa z prośbą o maksymalne przełożenie terminu dokonywania czynności zgłaszania nabycia/zbycie pojazdu.

Poniżej przedstawiamy procedury, które wdrażamy od dnia 6 kwietnia 2020 r. do odwołania, w obsłudze interesantów przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg tut. Starostwa, w celu umożliwienia Państwu bezpiecznego realizowania niezbędnych spraw:

 

  1. Zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP prosimy przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej na adres tut. Starostwa, drogą elektroniczną za pomocą platformy epuap.gov.pl,www.gov.pl lub wyjątkowo doręczyć do działającego w ograniczonym zakresie biura podawczego tut. Starostwa (przedsionek holu głównego wejścia do budynku C Starostwa - w przedsionku może znajdować się tylko jedna osoba).
  2. Wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przez platformę epuap.gov.pl,www.gov.pl lub wyjątkowo przez doręczenie wniosku do biura podawczego tut. Starostwa (przedsionek holu głównego wejścia do budynku C Starostwa) można również załatwić sprawy takie jak: wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w zagubionym dowodzie bądź karcie pojazdu lub wyrejestrowanie pojazdu.
  3. Osoby, które mają do odbioru stały dowód rejestracyjny, proszone są o przesłanie pocztą tradycyjną na adres tut. Starostwa pozwolenia czasowego wraz z kartą pojazdu (jeśli była wydana). Decyzje o rejestracji pojazdów, wraz z dowodami rejestracyjnymi, wysyłane będą do Państwa za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
  4. Równocześnie przypominamy, że od listopada 2018 r. właściciele pojazdów nie muszą posiadać przy sobie podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego gdyż wszystkie dane o pojeździe są uzyskiwane przez odpowiednie służby z ewidencji CEPiK. Zatem z tego powodu nie ma żadnych sankcji dla kierujących pojazdem.
  5. Wszelkie inne, niezbędne informacje związane z rejestracją pojazdów lub dowodami rejestracyjnymi można uzyskać telefonicznie, pod numerami telefonów:
   • 61 292 87 34 - sprawy związane z wydawaniem dowodów rejestracyjnych;
   • 61 292 87 32/33 - sprawy związane z rejestracją pojazdów;
   • 61 292 87 31 - Dyrektor Wydziału
   • lub mailowo pod adresem: 
  6. Doręczenie prawa jazdy (nowego i zatrzymanego) oraz wyrobienie profilu kierowcy możliwe będzie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, poprzez wysłanie pocztą tradycyjną na wskazany adres. Sprawy związane z wydawaniem praw jazdy: 61 292 87 36/38
  7. Z uwagi na zaistniałe okoliczności informujemy, że rejestrowane będą jedynie pojazdy nowe oraz sprowadzone z zagranicy - po przesłaniu skanu dokumentów przedkładanych do rejestracji na email: Równocześnie prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego. Po akceptacji przez pracownika przesłanego skanu dokumentów klient zostanie powiadomiony mailem zwrotnym o kompletności dokumentów oraz możliwości przesłania dokumentów oryginalnych pocztą tradycyjną lub wyjątkowo dostarczenia do wyznaczonego punktu podawczego Starostwa - w takim przypadku, w celu łatwej identyfikacji prosimy aby składane dokumenty były umieszczone w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem właściciela oraz numerem telefonu. Decyzje o rejestracji pojazdu wraz z dowodami rejestracyjnymi będą wysyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub wyjątkowo, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym takiej możliwości, mogą być odebrane osobiście w biurze podawczym Starostwa, po określeniu przez pracownika rozpatrującego sprawę terminu ich odbioru.
  8. Ponadto w chwili obecnej, aż do odwołania wyłączony zostaje system umożliwiający umawianie wizyty w Wydziale przez internet.

Równocześnie przypominamy, że wszystkie pojazdy, które są już zarejestrowane w kraju, są tym samym dopuszczone do ruchu i mogą być użytkowane bez przeszkód. Za nieprzerejestrowanie pojazdu nie grozi żadna karna opłata, zatem prosimy o wyrozumiałość i zgłaszanie tego typu spraw w terminie późniejszym.

Liczymy na Państwa zrozumienie wynikające z powagi sytuacji.

 

Starosta Szamotulski

Beata Hanyżak

do góry