Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Komunikat Starosty Szamotulskiego dotyczący obsługi (..)

Komunikat Starosty Szamotulskiego dotyczący obsługi klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szamotułach do dnia 3 maja 2021 roku

23 Kwietnia 2021

Komunikat Starosty Szamotulskiego dotyczący obsługi klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szamotułach do dnia 3 maja 2021 roku.

 

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną podtrzymujemy do dnia 3 maja 2021 r. ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów na rzecz obsługi zdalnej - poprzez komunikację elektroniczną w celu umożliwienia Państwu bezpiecznego realizowania niezbędnych spraw.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że w związku z powyższym załatwiane nadal będą wszystkie sprawy należące do kompetencji tutejszego organu. Czynny pozostaje tymczasowy punkt podawczy w holu głównym budynku C Starostwa, gdzie można osobiście składać wnioski i inne dokumenty, otrzymując poświadczenie ich doręczenia.

Rejestracja pojazdów

 

W zaistniałej sytuacji zalecamy rejestrację pojazdów po wcześniejszym przesłaniu skanu dokumentów przedkładanych do rejestracji na email: . Po pozytywnej akceptacji przez pracownika przesłanych skanów dokumentów klient zostanie powiadomiony mailem zwrotnym o kompletności złożonych dokumentów oraz terminie i sposobie przesłania lub dostarczenia oryginałów dokumentów do organu rejestrującego. Decyzje o rejestracji pojazdów wraz z dowodami rejestracyjnymi, mogą być odbierane osobiście w biurze podawczym Starostwa (przez właściciela lub pełnomocnika) lub po uzgodnieniu telefonicznym mogą być wysłane Pocztą Polską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dla osób, które przybędą osobiście do Starostwa istnieje możliwość pozostawienia dokumentów w tymczasowym punkcie podawczym w oznaczonej kopercie z podaniem adresu poczty e-mail, nr telefonu oraz imienia i nazwiska celem umożliwienia kontaktu pracownika z osobą składającą dokumenty (zgłaszającą sprawę).

 

Wszelkie informacje związane z rejestracją pojazdów lub dowodami rejestracyjnymi można uzyskać telefonicznie, pod numerami telefonów:

Prawo jazdy

Doręczenie prawa jazdy (nowego i zatrzymanego) oraz wyrobienie profilu kierowcy możliwe będzie poprzez doręczanie dokumentów do tymczasowego punktu podawczego lub wysłanie dokumentu Pocztą Polską, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym:

Zgłoszenia zbycie /nabycie pojazdu

Zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP należy przesłać wyłącznie: drogą elektroniczną przez platformę epuap.gov.pl, przez skrzynkę PWPW lub tradycyjnie za pomocą Poczty Polskiej na adres tutejszego Starostwa.

Przypominamy, że od dnia 01.01.2021 r. obowiązują ponownie 30 dniowe terminy w odniesieniu do pojazdu, niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Dowody rejestracyjne pojazdów

Informujemy, że od listopada 2018 r. właściciele pojazdów nie muszą posiadać przy sobie podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego gdyż wszystkie dane o pojeździe są uzyskiwane przez odpowiednie służby z ewidencji CEPiK.

Ponadto nadmieniamy, że od 4 grudnia 2020 r. wygasł obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu wyczerpania miejsca na wpis diagnosty o przeprowadzonym badaniu technicznym w dowodzie rejestracyjnym.

Wydane pozwolenia czasowe zachowują swoją ważność pomimo, że w tych dokumentach widnieje miesięczny termin ważności. Zatem obecnie nie ma także potrzeby aby osoby, które mają do odbioru stały dowód rejestracyjny zgłaszały się po jego odbiór, ponieważ wydane pozwolenie czasowe jest nadal ważne do 2 tygodni po dniu ogłoszenia odwołania pandemii.

Rezerwacja internetowa wizyt

Ponadto informujemy, że rezerwacja internetowa wizyt pozostaje zawieszona do 3 maja 2021 r., a dokonane rezerwacje anulowane.

System kolejkowy (biletomat)

W związku z koniecznością ograniczenia bezpośredniego kontaktu z klientami i utrzymywaniem pracy Wydziału w trybie on-line informujemy, że do 3 maja 2021 r. pozostaje zawieszone funkcjonowanie systemu kolejkowego.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

 

 

Starosta Szamotulski

/-/ Beata Hanyżak

do góry