Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Kolejne miliony dla Powiatu!

Kolejne miliony dla Powiatu!

22 Kwietnia 2021

Kwiecień obfituje w dobre informacje dla naszego Powiatu. Z początkiem miesiąca, otrzymaliśmy potwierdzenie otrzymania 300 tys. zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na doposażenie w sprzęt medyczny szpitala powiatowego w Szamotułach. Wczoraj, Wojewoda Wielkopolski opublikował listę zadań wybranych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, a wśród nich, inwestycja na drodze powiatowej 1855P Śmiłowo - Gałowo, na odcinku Śmiłowo - Jastrowo i budowa ronda w Jastrowie, z dofinansowaniem 5,137 mln zł.

I na tym nie koniec. Dziś, Członkowie Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek i Jacek Bogusławski, w obecności Posła na Sejm RP Jakuba Rutnickiego, podczas spotkania z szamotulskimi włodarzami, potwierdzili przyznanie Powiatowi Szamotulskiemu dofinansowania w kwocie 5,002 mln zł na przebudowę i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach.

- To wynik skrupulatnej realizacji planu inwestycyjnego Zarządu i Rady Powiatu Szamotulskiego, a także wytężonej pracy samorządu powiatowego w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Skuteczne aplikowanie o środki pozabudżetowe pozwala na podejmowanie kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych w naszym Powiecie - wskazuje Beata Hanyżak, Starosta Szamotulski.

Pozyskane środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Projekt zakłada wyposażenie w specjalistyczny sprzęt pracowni zawodowych: elektrycznej, obrabiarek numerycznych (CNC), obrabiarek konwencjonalnych, obróbki ręcznej, wiertarek elektrycznych oraz spawalnictwa. Zadanie wartości całkowitej 5,927 mln zł zakończy się w 2022 roku.

- Realizacja projektu pozwoli stworzyć nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego dla młodzieży naszego powiatu i nie tylko - podkreśla Starosta. 

O przebiegu realizacji zadań będziemy informować na bieżąco.

dofinansowanie szkolnictwa zawodowego

dofinansowanie szkolnictwa zawodowego

do góry