Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Kolejne dobre wieści z kręgu szkolnictwa branżowego

Kolejne dobre wieści z kręgu szkolnictwa branżowego

27 Kwietnia 2021

23 kwietnia 2021 roku  zapisał się złotymi zgłoskami w historii ZS Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach.

Po kilku miesiącach rozmów i wspólnego wypracowywania planu działania, doszło do podpisania porozumienia pomiędzy firmą Spomasz Wronki, reprezentowaną przez Prezesa Wojciecha Labackiego, a Zespołem Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach, który reprezentowany był przez  dyrektora Sławomira Barszczewskiego. Na mocy tego porozumienia uczniowie klas Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: elektryk, ślusarz i operator CNC, będą objęci patronatem Spomasz Wronki.

Obustronny projekt pod hasłem: „Masz wiedzę, Masz zawód, Masz pracę”, rozpoczął się w styczniu 2021 roku. Powołano wtedy zespół roboczy, który miał za zadanie wypracować harmonogram wspólnych działań, dzięki którym sukcesywnie będzie podnosić się jakość kształcenia teoretycznego i praktycznego uczniów. Powyższy projekt został objęty patronatem Starosty Szamotulskiego Beata Hanyżak.

Pierwszym zadaniem było spotkanie mistrzów w zawodzie z kierownikiem szkolenia praktycznego Joanną Kurek i wicedyrektor szkoły Joanną Kubiak. Spotkanie odbyło się 7 stycznia br. i dotyczyło realizacji podstaw programowych zawodów, które są nauczane praktycznie w firmie Spomasz Wronki. Spotkania takie organizowane będą na początku każdego roku szkolnego w celu przeanalizowania nowości i zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Mistrzowie zawodu są najważniejszym ogniwem w procesie nauczania uczniów. To od nich zależy przygotowanie merytoryczne i praktyczne przyszłych pracowników. W firmie Spomasz Wronki nauczyciele praktycznej nauki zawodu są doskonale do tego zadania przygotowani, a spotkania z przedstawicielami szkoły przyczynią się do  usystematyzowania wiedzy dotyczącej metodyki nauczania zawodu i przygotowania uczniów do egzaminu czeladniczego.

Kolejnym punktem projektu jest stworzenie w firmie Spomasz Wronki, w ramach praktycznej nauki zawodu, tzw. „szkółki spawalniczej”, w której uczniowie klas II i III kształcący się w zawodzie ślusarz, będą uczyć się podstaw spawania. Zajęcia rozpoczęły się w połowie stycznia pod okiem doświadczonego spawacza- pana Jacka Batury.

Uczniom klas branżowych w zawodach: ślusarz, elektryk i operator CNC już od września 2021 roku, w ramach rozwijania kompetencji zawodowych, szkoła zapewni dodatkowe zajęcia z rysunku technicznego. Spomasz Wronki na mocy podpisanego porozumienia ufundował na potrzeby szkoły pracownię komputerową, w której uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będą rozwijali   umiejętności rysunku technicznego i odczytywania dokumentacji.

Prezes Spomasz  Wronki, pan Wojciech Labacki oraz dyrektor szkoły Sławomir Barszczewski doskonale rozumieją potrzebę wzmacniania pozycji szkoły branżowej oraz wszechstronnego kształcenia uczniów w zawodach, które są bardzo pożądane na wronieckim rynku pracy.

Zespół, który składa się z przedstawicieli szkoły i firmy Spomasz Wronki, wyznaczył sobie ambitne cele do realizacji w bieżącym roku kalendarzowym. Podstawowe zadanie dla obu stron jest jedno: wzmocnić rolę nauczania branżowego, dzięki któremu uczniowie kończący szkołę w zawodach ślusarz, operator maszyn i elektryk będą wykwalifikowanymi czeladnikami. Bardzo ciekawa i ambitna praca w firmie Spomasz, możliwości rozwoju oraz atrakcyjne zarobki, jakie czekają na przyszłego pracownika ułatwią wybór zakładu pracy.

Podczas podpisania porozumienia

Podczas podpisania porozumieniaPodczas podpisania porozumienia

do góry
UWAGA KIEROWCY! Droga nr 250069P (ul. Nabrzeżna we Wronkach): zamknięcie przejazdu przedłużone do dnia 31.08. // Droga nr 246514 (Gaj Mały-Szczepankowo): zamknięcie przejazdu od 27.07. do 10.08.2021 r. // Rynek w Szamotułach: zmiana organizacji ruchu od 9.08.