Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Kolejne dobre wieści z kręgu szkolnictwa branżowego

Kolejne dobre wieści z kręgu szkolnictwa branżowego

27 Kwietnia 2021

23 kwietnia 2021 roku  zapisał się złotymi zgłoskami w historii ZS Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach.

Po kilku miesiącach rozmów i wspólnego wypracowywania planu działania, doszło do podpisania porozumienia pomiędzy firmą Spomasz Wronki, reprezentowaną przez Prezesa Wojciecha Labackiego, a Zespołem Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach, który reprezentowany był przez  dyrektora Sławomira Barszczewskiego. Na mocy tego porozumienia uczniowie klas Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: elektryk, ślusarz i operator CNC, będą objęci patronatem Spomasz Wronki.

Obustronny projekt pod hasłem: „Masz wiedzę, Masz zawód, Masz pracę”, rozpoczął się w styczniu 2021 roku. Powołano wtedy zespół roboczy, który miał za zadanie wypracować harmonogram wspólnych działań, dzięki którym sukcesywnie będzie podnosić się jakość kształcenia teoretycznego i praktycznego uczniów. Powyższy projekt został objęty patronatem Starosty Szamotulskiego Beata Hanyżak.

Pierwszym zadaniem było spotkanie mistrzów w zawodzie z kierownikiem szkolenia praktycznego Joanną Kurek i wicedyrektor szkoły Joanną Kubiak. Spotkanie odbyło się 7 stycznia br. i dotyczyło realizacji podstaw programowych zawodów, które są nauczane praktycznie w firmie Spomasz Wronki. Spotkania takie organizowane będą na początku każdego roku szkolnego w celu przeanalizowania nowości i zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Mistrzowie zawodu są najważniejszym ogniwem w procesie nauczania uczniów. To od nich zależy przygotowanie merytoryczne i praktyczne przyszłych pracowników. W firmie Spomasz Wronki nauczyciele praktycznej nauki zawodu są doskonale do tego zadania przygotowani, a spotkania z przedstawicielami szkoły przyczynią się do  usystematyzowania wiedzy dotyczącej metodyki nauczania zawodu i przygotowania uczniów do egzaminu czeladniczego.

Kolejnym punktem projektu jest stworzenie w firmie Spomasz Wronki, w ramach praktycznej nauki zawodu, tzw. „szkółki spawalniczej”, w której uczniowie klas II i III kształcący się w zawodzie ślusarz, będą uczyć się podstaw spawania. Zajęcia rozpoczęły się w połowie stycznia pod okiem doświadczonego spawacza- pana Jacka Batury.

Uczniom klas branżowych w zawodach: ślusarz, elektryk i operator CNC już od września 2021 roku, w ramach rozwijania kompetencji zawodowych, szkoła zapewni dodatkowe zajęcia z rysunku technicznego. Spomasz Wronki na mocy podpisanego porozumienia ufundował na potrzeby szkoły pracownię komputerową, w której uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będą rozwijali   umiejętności rysunku technicznego i odczytywania dokumentacji.

Prezes Spomasz  Wronki, pan Wojciech Labacki oraz dyrektor szkoły Sławomir Barszczewski doskonale rozumieją potrzebę wzmacniania pozycji szkoły branżowej oraz wszechstronnego kształcenia uczniów w zawodach, które są bardzo pożądane na wronieckim rynku pracy.

Zespół, który składa się z przedstawicieli szkoły i firmy Spomasz Wronki, wyznaczył sobie ambitne cele do realizacji w bieżącym roku kalendarzowym. Podstawowe zadanie dla obu stron jest jedno: wzmocnić rolę nauczania branżowego, dzięki któremu uczniowie kończący szkołę w zawodach ślusarz, operator maszyn i elektryk będą wykwalifikowanymi czeladnikami. Bardzo ciekawa i ambitna praca w firmie Spomasz, możliwości rozwoju oraz atrakcyjne zarobki, jakie czekają na przyszłego pracownika ułatwią wybór zakładu pracy.

Podczas podpisania porozumienia

Podczas podpisania porozumieniaPodczas podpisania porozumienia

do góry