Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Jubileuszowa sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

Jubileuszowa sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

28 Marca 2024

27 marca odbyła się jubileuszowa, 50 sesja Rady Powiatu Szamotulskiego.

Na początku uczczono minutą ciszy pamięć Pana Mariana Króla - byłego Wojewodę Poznańskiego.

Sesja była również okazją do pożegnania Pana Jana Stefaniaka, wieloletniego Dyrektora Wydziału Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki, który odszedł na emeryturę.

Następnie omówiono sprawozdania: z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 21 lutego do 20 marca 2024 r., z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego oraz z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Szamotułach wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2023 roku. W trakcie trwania sesji Starosta Szamotulski Beata Hanyżak podsumowała inwestycje w obecnej kadencji.

W dalszej części wysłuchano informacji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach o działalności SP ZOZ w latach 2018 - 2024.

Kolejnym etapem było podjęcie uchwał: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok, w sprawie udzielenia dotacji Domowi Zakonnemu w Szamotułach Prowincji św. Franciszka z Asyżu, Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane realizowane w roku 2024 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej - Bazylika pw. Matki Bożej Pocieszenia i Św. Stanisława Biskupa w Szamotułach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane realizowane w roku 2024 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Podjęto również uchwały w sprawach: uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Powiatu Szamotulskiego na lata 2024-2026”, zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Szamotulskim na lata 2020-2025”, przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania treningowe i ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych na terenie Powiatu Szamotulskiego, a także przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Szamotulskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025”.

do góry