Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Informacja zbiorcza o działaniach podjętych w jednostkach (..)

Informacja zbiorcza o działaniach podjętych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Szamotulskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

13 Marca 2020

W Szpitalu SP ZOZ w Szamotułach wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych, a także zakaz wstępu na teren szpitala osób nieupoważnionych, w tym akwizytorów, przedstawicieli handlowych i innych osób, których obecność nie jest związana z działalnością leczniczą, jak również zakaz samowolnego wychodzenia pacjentów poza szpital. W szpitalu obowiązują również ograniczenia poruszania się w obrębie budynków szpitalnych (jest to możliwe tylko w sytuacji konieczności wykonania badań diagnostycznych lub w innych uzasadnionych przypadkach). 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 12 marca 2020 r.  do 25 marca 2020 r. br. szkoły prowadzone przez Powiat Szamotulski zostają zamknięte.

W Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach i we Wronkach w okresie od 13 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zawieszone zostało prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz  opiekuńczych. Poradnie te świadczyć będą codziennie w godz. 9:00 do 15:00 dyżur telefoniczny.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Muzeum-Zamek Górków  oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach jest nieczynna  od dnia 12.03.2020 r. do odwołania.

Ponadto od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szamotułach odwołał posiedzenia Składów Orzekających (za wyjątkiem tych posiedzeń, na których obecność wnioskodawców jest nieobowiązkowa).

 

Informuję również, że zgodnie z Poleceniami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 i 12 marca 2020 r.:

1)      w Domach Pomocy Społecznej w Nowej Wsi i w Chojnie wprowadzono czasowe ograniczenie działalności poprzez: zakaz opuszczania terenu placówek przez mieszkańców (za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych), zakaz odwiedzin oraz zakaz urlopowania mieszkańców,

2)      w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Szamotułach, Lipnicy i Otorowie wprowadzono czasowe ograniczenie działalności poprzez zakaz opuszczania terenu placówek przez wychowanków (za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych), zakaz odwiedzin oraz zakaz urlopowań wychowanków,

3)      zawieszono działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dusznikach, Szamotułach
i Wronkach oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej ORBITA w Szamotułach.

                                                                                                          

 

          Starosta Szamotulski

  Beata  Hanyżak

do góry