Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Informacja Starosty Szamotulskiego dot. działań (..)

Informacja Starosty Szamotulskiego dot. działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

11 Marca 2020

Drodzy Mieszkańcy!

 

Od wielu dni wszyscy z uwagą obserwujemy sytuację w kraju i za granicą, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Pomimo, iż na terenie Powiatu Szamotulskiego nie odnotowano dotychczas żadnego przypadku zakażenia, zobowiązani jesteśmy do podjęcia działań profilaktycznych, w celu zapewnienia naszym Mieszkańcom bezpieczeństwa i zminimalizowania ewentualnych zagrożeń.

Na mocy decyzji Rządu, w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, od najbliższego poniedziałku zamknięte zostaną wszystkie placówki edukacyjne (szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce) oraz uczelnie wyższe w kraju, a zatem również te znajdujące się na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Placówki zamknięte będą przez 2 tygodnie, począwszy od poniedziałku 16 marca. Natomiast od jutra (tj. dnia 12 marca), szkoły, przedszkola i żłobki prowadzić będą wyłącznie zajęcia opiekuńcze. Zastosowany "dwudniowy okres przejściowy" ma umożliwić rodzicom, zwłaszcza pracującym, zorganizowanie opieki nad dziećmi. Dzięki specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Informacje na temat zasad przyznawania zasiłku opiekuńczego znajdziecie Państwo TUTAJ.

Zawieszenie zajęć dotyczy placówek (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

- poradni psychologiczno-pedagogicznych;

- specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

- młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

- przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

- szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

- szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Poza placówkami edukacyjnymi od 12 marca działalność swoją wstrzymują również działające na terenie Powiatu Szamotulskiego instytucje kultury, biblioteki, teatry, muzea oraz kina. Wszystkie te instytucje zaprzestaną działalności w obszarze, który zakłada gromadzenie się większej liczby osób.

O ewentualnych zmianach, np. wydłużeniu czasu zamknięcia placówek, będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaleca ponadto odwołanie wszelkich wyjazdów zagranicznych związanych z realizacją działalności kulturalno-artystycznej, w tym ograniczenie uczestnictwa w imprezach o charakterze masowym (m.in. targach, koncertach czy wystawach) w szczególności dotyczy to przemieszczania się do krajów o wysokiej zachorowalności.

Przypominamy również, że ze względu na wzmożoną liczbę zachorowań na grypę i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne zarówno Pacjentów, jak i Odwiedzających, wprowadzony został tymczasowy zakaz odwiedzin na Oddziałach Szpitala Powiatowego w Szamotułach.  W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu Pacjenta z osobami najbliższymi istnieje możliwość uzyskania indywidualnej zgody od ordynatorów oddziałów lub lekarzy dyżurnych.

 

O bieżących zmianach będziemy Państwa informować za pomocą strony internetowej i naszego profilu na Facebooku.

 

 

                                                                                               Starosta Szamotulski

                                                                                                                                         Beata Hanyżak

 

 

Najważniejsze, aktualne informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej zachorowań wywołanych przez koronawirus 2019 - nCoV znajdują się na stronach internetowych:

1. Ministerstwa Zdrowia - https://www.gov.pl/web/zdrowie/

2. Głównego Inspektoratu Sanitarnego - https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

3. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu - https://wsse-poznan.pl/menu-strony/aktualnosci/402-koronawirus

4. Ministerstwo Edukacji Narodowej - https://www.gov.pl/web/edukacja

5. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - https://www.gov.pl/web/kultura

6. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - https://www.gov.pl/web/rodzina

7. Kuratorium Oświaty w Poznaniu - http://ko.poznan.pl/

do góry