Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/FLORIANY 2019 - Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara (..)

FLORIANY 2019 - Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara może trafić do Twojej OSP

7 Marca 2019

pismo rzecznika Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej o konkursie Floriany - prestiżowej statuetki

pismo rzecznika Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej o konkursie Floriany - prestiżowej statuetkipismo rzecznika Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej o konkursie Floriany - prestiżowej statuetki

Treść pisma:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

00-340 Warszawa, ul. Obożna1, tel./fax 022 827 53 29, centrala 022 826 52 91, www.zosprp.pl, e-mail: zg@zosprp.pl, NIP 526-025-14-11, REGON 007024050

Warszawa, dnia 27.02.2019 r.

Komunikat Prasowy - Floriany 2019 - Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara może trafić do Twojej OSP

Pozostało zaledwie kilkanaście dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów Floriany 2019. Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne nagrody mogą trafić właśnie do Twojej OSP.

Druhno, druhu… zgłoszenie należy przesłać do północy 15 marca 2019 t. (decyduje data stempla pocztowego)

Podczas I i II edycji do Konkursu Floriany zgłoszono łącznie aż 631 projektów zrealizowanych w całej Polsce. Wzięło w nim udział ponad 11 tys. uczestników. Łącznie we wszystkich kategoriach Kapituła Konkursu przyznała aż 109 nominacji do strażackiego Oscara.

Konkurs zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika „Strażak”. Skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

Dwanaście kategorii w ramach których będą oceniane inicjatywy zgłoszone do III edycji Konkursu Floriany to:

 1. Infrastruktura
 2. Bezpieczeństwo
 3. Ochrona środowiska i ekologia
 4. Estetyka przestrzeni publicznej
 5. Edukacja
 6. Sport, rekreacja i turystyka
 7. Kultura i tradycja
 8. Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczne
 9. Innowacje oraz integracja cyfrowa
 10. Współpraca zagraniczna
 11. Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca
 12. Kategoria specjalna „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Jednostki OSP najaktywniej działające w ramach programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, tak jak podczas II edycji konkursu, zostaną nagrodzone przez Jurka Owsiaka i Fundację WOŚP podczas Gali wręczenie Florianów. Zachęcamy Ochotnicze Straże Pożarne do zgłaszania się i aktywnego udziału w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

W poprzedniej edycji Konkursu Floriany kategoria XII (specjalna) „Ratujemy i Uczymy Ratować” wyłoniła 13 laureatów. Spośród 650 jednostek OSP, które przystąpiły do programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, 117 aktywnie przystąpiło do działania. Do podsumowania w Konkursie Floriany zgłoszono aż 629 protokołów z przeprowadzonych zajęć. Od grudnia 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. strażacy-ochotnicy przeszkolili w ramach nauki udzielania pierwszej pomocy aż 29 366 dzieci na terenie całego kraju, a dokonali tego podczas 2 084 godzin lekcyjnych, w czasie których przeprowadzili zajęcia.

Podczas tegorocznej edycji konkursu podsumowane zostaną protokoły z zajęć przeprowadzonych w okresie 16 kwietnia 2018 r. - 15 kwietnia 2019 r. Fundacja WOŚP podczas Gali Finałowej III edycji Konkursu Floriany nagrodzi najbardziej aktywne jednostki OSP.

Kapitula konkursowa nominuje do nagrody głównej najlepsze projekty spośród nadesłanych inicjatyw, a następnie podczas Gali Finałowej tradycyjnie ogłasza zwycięzców w każdej z kategorii. Zwycięzcy otrzymują prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne nagrody.

W tegorocznej, trzeciej już edycji w kapitule zasiadają: Waldemar Pawlak, Jurek Owsiak, Czesław Lang, Grzegorz Molewski, prof. Artur Krajewski, gen. Brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, Andrzej Malinowski, Władysław Tabasz, Dotota Pardecka (szczegóły: www.floriany.pl, zakładka Konkurs/Kapitula).

Podczas Konkursu Floriany nagradzane są projekty w dwóch grupach - realizowane przez OSP samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Ochotniczą Straż Pożarną lub zespół projektowy formularza zgłoszonego zgodnie z warunkami regulaminu zamieszczonego na stronie www.floriany.pl . Kolejnym krokiem jest przesłanie dokumentacji konkursowej w terminie do 15 marca 2018 r. na adres: Miesięcznik „Strażak”, ul. Obożna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem „Floriany”.

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

 

Słownik użytych skrótów:

OSP - Ochotnicza Straż Pożarna

RP - Rzeczpospolita Polska

WOŚP - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

do góry