Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Edukacja prawna dla szkół średnich

Edukacja prawna dla szkół średnich

28 Maja 2019

W czwartek, 23 maja, w szamotulskim Zespole Szkół nr 3 przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze przeprowadzili otwarte zajęcia w zakresie edukacji prawnej. Lekcje odbyły się w ramach umowy na prowadzenie przez stowarzyszenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie. Edukacyjne działania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz.2030 ze zm.) odbywać się muszą minimum raz w roku i prowadzić mają do zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, w szczególności w zakresie wiedzy o:

  1. prawach i obowiązkach obywateli,
  2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
  3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązania sporów,
  4. możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
  5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

W ramach umowy wydana została również ulotka informacyjna, którą otrzymał każdy uczestnik zajęć.

Okładka ulotki infomracyjnej

do góry