Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Dofinansowania z Programu Państwowego Funduszu (..)

Dofinansowania z Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

8 Lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach realizuje Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, w ramach którego do dnia dzisiejszego tj. 08.07.2020 r. objęto wsparciem 156 osób uprawnionych. Wartość udzielonej pomocy wyniosła 231 000,00 zł.

Warto nadmienić, że aż 47 wniosków o dofinansowanie zostało złożonych elektronicznie za pośrednictwem Systemu SOW, bez konieczności osobistego stawiennictwa w siedzibie PCPR.

 

W ramach Modułu III programu pomocy finansowej udzielano również osobom niepełnosprawnym, które w związku z pandemią, w okresie od dnia 9 marca do dnia 4 września 2020 roku utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, w tym:

 1. uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikom środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznym dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznym placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikom programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystający ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnim (od 18. do 25. roku życia) uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnim (od 18. do 24. roku życia) wychowankom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

Przypominamy, że nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III nadal trwa, składa się je w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do 4 września 2020 roku.

 

Informację na temat zasad programu znaleźć można na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

 

PFRON_ModułIII

do góry