Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Dobre informacje nt. wyników badań w kierunku SARS-CoV-2 (..)

Dobre informacje nt. wyników badań w kierunku SARS-CoV-2 w Domach Pomocy Społecznej w Chojnie i w Nowej Wsi!

29 Maja 2020

Badania w kierunku SARS-CoV-2Z inicjatywy Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka od 6 do 20 maja we wszystkich domach pomocy społecznej na terenie Wielkopolski wykonywane były powszechne badania przesiewowe w kierunku infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 mieszkańców i pracowników tych placówek. Do pobierania wymazów zadysponowane zostały karetki Wojsk Obrony Terytorialnej, a pobrane próbki badane były w laboratoriach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Wojskowy zespół wymazowy 16 maja pobrał próbki do badań w DPS w Chojnie.  Z kolei 18 maja podobny zespół pobierał próbki do badań w DPS w Nowej Wsi. Przeprowadzone badania nie potwierdziły zakażenia wśród mieszkańców i pracowników domów.

Już od 5 marca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Szamotulski wdrożone zostały działania ochronne, mające zapobiegać zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, będących mieszkańcami naszych placówek. W DPS w Chojnie całodobową opieką objętych jest 65 mężczyzn, natomiast w DPS w Nowej Wsi - 80 kobiet.

Wśród podjętych działań zapobiegawczych znalazło się codzienne kontrolowanie występowania niepokojących objawów u mieszkańców domu oraz monitorowanie stanu zdrowia personelu podejmującego pracę.  Przyjęto również zasadę, że w domach pracuje wyłącznie personel, który nie podejmuje innego zatrudnienia w placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej oraz w opiece środowiskowej. Ponadto pracownicy DPS, wykonujący funkcje  księgowe oraz administracyjne, rozpoczęli pracę poza siedzibą DPS - w pomieszczeniach internatu ZS Nr 1 we Wronkach. Wszystkim pracownikom domów zagwarantowano również wsparcie psychologiczne.

W DPS zwiększono bieżące zakupy środków odkażających i ochrony osobistej, m. in. ze środków przekazanych na ten cel przez Wojewodę Wielkopolskiego. Wprowadzono również dodatkowe, sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej przez Starostwo Powiatowe.

W naszych placówkach realizowane są kolejne Polecenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie czasowego ograniczenia działalności DPS poprzez: zakaz opuszczania terenu placówek przez mieszkańców (za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych), zakaz odwiedzin oraz zakaz urlopowania mieszkańców. Wprowadzono także zasadę, że w każdym przypadku przyjmowania mieszkańca domu po leczeniu szpitalnym stosowany jest 14 dniowy okres odosobnienia takiej osoby od innych, zdrowych mieszkańców. W ramach uzgodnień Starosty Szamotulskiego Beaty Hanyżak  z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szamotułach, mieszkańcom powracającym z pobytu poza DPS wykonywane są testy w kierunku infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Od początku kwietnia testy takie wykonano u siedmiu osób.

Z kolei dziś (tj. 29 maja 2020 r.) Starosta Beata Hanyżak oraz Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Michalak odebrali z rąk Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach płk. Artura Koczerby 1000 maseczek ochronnych, uszytych przez skazanych realizujących program readaptacji społecznej „POMAGAMY”, realizowany w ramach ogólnopolskiej akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Wspomniane wyżej maseczki trafią do prowadzonych przez Powiat Szamotulski Domów Pomocy Społecznej w Chojnie i w Nowej Wsi.

Dzięki codziennemu zaangażowaniu pracowników naszych domów pomocy społecznej możemy powiedzieć, że ich mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Wierzymy, że wspólnie podjęte działania pozwolą nam utrzymać tę dobrą sytuację.

do góry