Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Blisko 3,5 mln zł. Powiat Szamotulski przeznaczy na (..)

Blisko 3,5 mln zł. Powiat Szamotulski przeznaczy na inwestycje drogowe!

15 Lipca 2022

Polski Ład

Dobre wieści płyną do Powiatu Szamotulskiego w związku z ogłoszeniem wyników trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR. Nabór ten skierowany jest do samorządów, na terenie których zlokalizowane były Państwowe Gospodarstwa Rolne. Łącznie nasz powiat otrzymał 3 426 190,32 zł na dwa zadania:

Pierwsze z nich pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 mb.” obejmie kompleksową przebudowę drogi w tym:

  • poszerzenie drogi i przebudowę istniejącej nawierzchni,
  • wybudowanie ok. 400 m brakujących chodników,
  • przebudowę i poszerzenie istniejących chodników,
  • przebudowę skrzyżowania z ul. Parkową oraz wytyczenie dodatkowego przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa poprzez zastosowanie znaku aktywnego D6 i doświetlenie,
  • przebudową istniejących zjazdów, zatoki autobusowej i istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Bukowską poprzez zastosowaniem jednolitych, podwyższonych standardów bezpieczeństwa,
  • nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Na ten cel Powiat Szamotulski otrzymał 1 825 193,67 zł dofinansowania, a łączna wartość zadania wynosi 1 862 442,53 zł.

Druga inwestycja pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg - Wielonek” obejmie m. in.:

  • budowę nowego i przebudową istniejącego oświetlenia,
  • wykonanie zjazdów i kanału technologicznego,
  • przebudowę napowietrznej sieci telekomunikacyjnej,
  • przebudowę i wydłużenie przepustu,
  • wytyczenie nowego przejścia dla pieszych w m. Wielonek o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa z zastosowaniem znaków aktywnych,
  • nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Tu z kolei Powiat Szamotulski pozyskał środki w wysokości 1 600 996,65 zł, a cała inwestycja kosztować ma 1 633 670,06 zł.

do góry