Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Bieżące zmiany w działalności jednostek organizacyjnych (..)

Bieżące zmiany w działalności jednostek organizacyjnych Powiatu

8 Maja 2020

W związku ze stopniowym znoszeniem obostrzeń oraz związanymi z nim zmianami w funkcjonowaniu Jednostek Organizacyjnych i Powiatowych, poniżej publikujemy informacje dotyczące aktualnej działalności poszczególnych placówek.

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach

 

Od 4 maja 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach będzie świadczył usługi dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00, z kolei infolinia udzielać będzie informacji interesantom w dni robocze od godziny 7:00 do 20:00.

Podstawową formą obsługi interesantów pozostaje kontakt telefoniczny, mailowy i za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej. Wyłącza się możliwość bezpośredniej obsługi klientów, poza wyjątkowymi sytuacjami związanymi z rejestracją osoby bezrobotnej. Osoby odwiedzające urząd przyjmowani będą jednak w holu budynku (wejście A) po uprzednim skorzystaniu z dzwonka.

 

Infolinia PUP w Szamotułach: 795 411 758 lub 728 961 889

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach

 

Od 4 maja 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach będzie świadczyć usługi dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Podstawową formą obsługi interesantów pozostaje kontakt telefoniczny, mailowy i za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej. Wyłącza się możliwość bezpośredniej obsługi klientów, za wyjątkiem sytuacji związanych z realizacją zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

We wszystkich sprawach prowadzonych przez PCPR interesanci mogą kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30) lub przesyłać korespondencję faxem pod numer 61 10 18 155, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP oraz platformy SOW - PFRON.

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie przyjmowania wniosków, wydawania orzeczeń, kart parkingowych oraz legitymacji osób niepełnosprawnych odbywa się na bieżąco, z zachowaniem zasad określonych powyżej. Ponadto w sytuacji, gdy lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia, może być ono wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane.

 

 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach

 

Od 4 maja 2020 r. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach świadczyć będzie usługi diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w formie bezpośredniego kontaktu z klientem.

Terapia logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna oraz konsultacje prowadzone będą niezmiennie w trybie pracy zdalnej.

Pracownicy poradni oraz osoby odwiedzające placówkę (pacjenci) są zobowiązani do przestrzegania ścisłego reżimu sanitarnego.

Do podstawowych zasad obowiązujących odwiedzających należą:

  • limit osób towarzyszących - do Poradni z badanym dzieckiem może przyjść tylko 1 rodzic
  • podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na przeprowadzenie wizyty (jakiekolwiek objawy choroby wykluczają przyjęcie pacjenta)
  • posiadanie własnych środków ochrony - maseczek, rękawic ochronnych (dziecko zakłada rękawiczki w obecności diagnosty)
  • dezynfekcji rąk za pomocą płynu dezynfekującego dostępnego w Poradni
  • zachowanie 2 m odstępu od innych osób przebywających na terenie Poradni

 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna wznowi swoją działalność 11 maja 2020 r. Odwiedzający zobowiązani będą do przestrzegania ścisłego reżimu sanitarnego - korzystania z maseczek, rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekujących.

Uwaga! Dostęp do księgozbioru będzie ograniczony. Czytelnicy nie będą wpuszczani między regały. Książki będą wypożyczane wyłącznie do domu.

 

 

Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach


Od dnia 8 maja 2020 r. Muzeum - Zamek Górków będzie czynne dla zwiedzających według poniższych wytycznych:

  1. W poniedziałki i wtorki Muzeum pozostaje wyłączone ze zwiedzania.
  2. Zwiedzającym udostępniony zostanie wyłącznie budynek Zamku , w którym jednorazowo może przebywać 15 osób.
  3. Oficyna Zachodnia wraz z ekspozycją etnograficzną oraz budynki Baszty i Spichlerza pozostaną zamknięte dla zwiedzających.
  4. W czwartek Muzeum będzie można zwiedzać bezpłatnie.
  5. Zwiedzających obowiązuje bezwzględne zachowanie norm sanitarnych, w tym noszenie maseczek oraz korzystanie ze środków dezynfekujących dostępnych na terenie Zamku.

 

 

do góry