Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/ASF - informacje dla hodowców trzody chlewnej od (..)

ASF - informacje dla hodowców trzody chlewnej od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach

8 Lipca 2021

ASF - afrykański pomór świń

Uwaga hodowco trzody chlewnej!

Aby po dniu 31 października 2021 r. utrzymywane świnie mogły być wywiezione/sprzedane poza obszar objęty ograniczeniami I,II lub III (obszar niebieski, różowy, czerwony), w którym znajduje się Twoje gospodarstwo musisz koniecznie:

1. Spełnić wymagania bioasekuracji określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290),

­- z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych jakie muszą spełniać gospodarstwa (…) (Dz. U. z 2003 r. Nr 168, poz. 1643).

2. Zastosować w gospodarstwie dodatkowe, wzmocnione, środki bioasekuracji, tzn. posiadać między innymi:

- zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach „Plan bezpieczeństwa biologicznego” ustanawiający między innymi strefę czystą i brudną dla pracowników,

- ogrodzenie/ogrodzenia ochronne gospodarstwa zabezpieczające co najmniej pomieszczenia, w których utrzymywane są świnie, oraz budynki służące do przechowywania paszy i ściółki,

- opracować niezbędne instrukcje i procedury związane z utrzymywaniem świń w gospodarstwie.

Pełen zakres wymagań znajdziesz w Załączniku nr II do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 2021/605 (WE) z dnia 7.04.2021 r. (Dz. U. UE. L 129/1).

3. Wprowadzić ciągły nadzór nad zdrowiem stada poprzez badania w kierunku ASF w każdym tygodniu co najmniej 2 pierwszych martwych świń w wieku powyżej 60 dni. W przypadku ich braku, od wszystkich martwych świń, po odsadzeniu, w gospodarstwie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach

 

Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii dostępna jest interaktywna mapa, na której można sprawdzić aktualne wyznaczone obszary z ograniczeniami związanymi z ASF.

do góry