Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/53,2 mln zł. dla Powiatu Szamotulskiego w tym Miast i Gmin

53,2 mln zł. dla Powiatu Szamotulskiego w tym Miast i Gmin

27 Października 2021

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dnia 26 października 2021 r. odbyło się spotkanie Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego  ze Starostami Szamotulskimi Beatą Hanyżak i Rafałem Zimny oraz z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin Powiatu Szamotulskiego w obecności Posła Marcina Porzucka. Celem spotkania było wręczenie symbolicznych czeków przedstawiających sumę dofinansowań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powiat Szamotulski w ramach tego Funduszu zostanie wsparty kwotą 11 542 786, 00 zł. Będą to zadania:

  • Przebudowa drogi powiatowej 1838P Wartosław - Lubowo od skrzyżowania z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok 2500 m,
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz - Buk na odc. od 0+544 do 2+600,
  • Przystosowanie SPZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Całkowita wartość ww. inwestycji wynosi: 12 797 670,00 zł.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Poseł Marty Kubiak i Pana Ministra Grzegorza Piechowiaka.

W ramach Funduszu wszystkie Miasta i Gminy naszego Powiatu zostaną wsparte łączną kwotą 53 290 479,00 zł na inwestycje głównie z zakresu infrastruktury drogowej. Pozostałe zadania dot. m. in. infrastruktury kanalizacyjnej, deszczowej i edukacyjnej oraz przebudowy obiektu sportowego oraz oczyszczalni ścieków.

 

do góry