Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/ VII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

VII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

27 Czerwca 2019

 VII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

25 czerwca odbyła się VII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego. Głównym punktem obrad było m. in. przedstawienie raportu o stanie Powiatu Szamotulskiego za rok 2018, podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Szamotulskiego za rok 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2018. Obie uchwały Rada Powiatu Szamotulskiego przyjęła jednomyślnie.

 Wyjątkowym i miłym punktem obrad było wręczenie Odznaki Honorowej od Ministra Zdrowia - „Za zasługi dla ochrony zdrowia” dwóm pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach, paniom Elżbiecie  Kwiatkowskiej-Połczyńskiej oraz Alinie Dubińskiej-Pszczole. Odznakę odebrały z rąk Starosty Szamotulskiego -Beaty Hanyżak oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Szamotulskiego Radosława Łanoszki,  jest ona  szczególnym wyróżnieniem i nadawana jest w uznaniu osiągnięć na rzecz ochrony zdrowia.

Ponadto informujemy, że nastąpiły zmiany personalne w składzie Zarządu Powiatu. Nowym Wicestarostą Powiatu Szamotulskiego wybrany został pan Rafał Zimny. Natomiast drugim Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu został pan Józef Kwaśniewicz.

 

 

do góry