Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Urząd/Wydziały/Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
 

Aktualności 

 

Znaleziono wiadomości: 241.

Zarządzenie Dyrektora Szamotulskiego Szpitala z dnia 11.03.2020 r.
Zarządzenie Dyrektora Szamotulskiego Szpitala z dnia 11.03.2020 r. Komunikaty Zarządzanie kryzysowe
2020-03-11

Zarządzenie Dyrektora Szamotulskiego Szpitala z dnia 11.03.2020 r.

Spotkanie informacyjne w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19
Spotkanie informacyjne w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 Urząd Zarządzanie kryzysowe
2020-03-10

Spotkanie informacyjne w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19

Prośba o zminimalizowanie liczby osób zaangażowanych w załatwienie spraw
Prośba o zminimalizowanie liczby osób zaangażowanych w załatwienie spraw Komunikaty Urząd Zarządzanie kryzysowe
2020-03-10

Prośba o zminimalizowanie liczby osób zaangażowanych w załatwienie spraw

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów Komunikaty Zarządzanie kryzysowe
2020-03-10

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Wideokonferencja z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego w sprawie ewentualnego wystąpienia przypadków koronawirusa
Wideokonferencja z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego w sprawie ewentualnego wystąpienia przypadków koronawirusa Urząd Zarządzanie kryzysowe
2020-03-05

Wideokonferencja z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego w sprawie ewentualnego wystąpienia przypadków koronawirusa

Spotkanie przedstawicieli służb w sprawie zagrożenia koronawirusem
Spotkanie przedstawicieli służb w sprawie zagrożenia koronawirusem Urząd Zarządzanie kryzysowe
2020-03-04

Spotkanie przedstawicieli służb w sprawie zagrożenia koronawirusem

Koronawirus - jak działać gdy podejrzewasz zakażenie?
Koronawirus - jak działać gdy podejrzewasz zakażenie? Komunikaty Zarządzanie kryzysowe
2020-03-02

Koronawirus - jak działać gdy podejrzewasz zakażenie?

Koronawirus - jak zapobiegać zakażeniu?
Koronawirus - jak zapobiegać zakażeniu? Komunikaty Zarządzanie kryzysowe
2020-02-28

Koronawirus - jak zapobiegać zakażeniu?

Rozporządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii
Rozporządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii Komunikaty Zarządzanie kryzysowe
2020-02-28

Rozporządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja GIS dla osób powracających z terenu Północnych Włoch
Informacja GIS dla osób powracających z terenu Północnych Włoch Komunikaty Zarządzanie kryzysowe
2020-02-27

Informacja GIS dla osób powracających z terenu Północnych Włoch

Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne

Znaleziono wiadomości: 242.

Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM
Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM Komunikaty Ostrzeżenia
2020-06-23

Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM

Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM
Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM Komunikaty Ostrzeżenia
2020-06-19

Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM

Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM
Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM Komunikaty Ostrzeżenia
2020-06-18

Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM

Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM
Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM Komunikaty Ostrzeżenia
2020-06-13

Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM

Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM
Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM Komunikaty Ostrzeżenia
2020-05-24

Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM

Ostrzeżenie meteorologiczne - PRZYMROZKI
Ostrzeżenie meteorologiczne - PRZYMROZKI Komunikaty Ostrzeżenia
2020-05-14

Ostrzeżenie meteorologiczne - PRZYMROZKI

Ostrzeżenie meteorologiczne - PRZYMROZKI
Ostrzeżenie meteorologiczne - PRZYMROZKI Komunikaty Ostrzeżenia
2020-04-17

Ostrzeżenie meteorologiczne - PRZYMROZKI

Ostrzeżenie meteorologiczne - PRZYMROZKI
Ostrzeżenie meteorologiczne - PRZYMROZKI Komunikaty Ostrzeżenia
2020-04-13

Ostrzeżenie meteorologiczne - PRZYMROZKI

Ostrzeżenie meteorologiczne - PRZYMROZKI!
Ostrzeżenie meteorologiczne - PRZYMROZKI! Komunikaty Ostrzeżenia
2020-03-31

Ostrzeżenie meteorologiczne - PRZYMROZKI!

Ostrzeżenie meteorologiczne - OBLODZENIE!
Ostrzeżenie meteorologiczne - OBLODZENIE! Komunikaty Ostrzeżenia
2020-03-30

Ostrzeżenie meteorologiczne - OBLODZENIE!

Zakres działalności Wydziału

Sekretarz Powiatu Sławomir Masłowski

Podstawowe zadania Wydziału:

 • obsługa rady, zarządu i sekretariatu Starosty;
 • zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania starostwa,
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
 • prowadzenie kancelarii i archiwum;
 • przyjmowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków;
 • koordynacja działań z zakresu informatyki i informatyzacji w starostwie;
 • świadczenie pomocy prawnej pracownikom starostwa i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie zadań leżących w kompetencji starosty;
 • prowadzenie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;
 • realizacja zadań obronnych;
 • obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i organizowanie akcji kurierskiej;
 • przygotowywanie i prowadzenie inwestycji powiatu realizowanych przez Starostwo.

ASF

 

Środki ochrony gospodarstwa przed wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF):

 • Jeśli prowadzisz gospodarstwo upewnij się, że jest ono zarejestrowane w bazie ARiMR, jeśli nie koniecznie je zarejestruj.
 • Zabezpiecz świnie przed kontaktem z dzikami.
 • Do pracy ze zwierzętami używaj oddzielnego stroju i pozostawiej go w chlewni.
 • Do pomieszczeń ze zwierzętami może wchodzić jedynie właściciel gospodarstwa lub osoba sprawująca opiekę nad zwierzętami.
 • Pamiętaj o utrzymywaniu pomieszczeń w czystości oraz o dezynfekcji.
 • Nie karm świń odpadami kuchennymi.
 • Maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym muszą być wyłożone przed wejściem do budynków inwentarskich.
 • Obserwuj stan zdrowia świń. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

 

Aktualne akty prawne dot. ASF:

 

Pomoc dla rolników:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomił realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF. Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Pozostałe informacje:

Więcej informacji nt. ASF oraz postępowania w przypadku podejrzenia ASF lub stwierdzenia ogniska zakażenia znajdą Państwo na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

 

Ptasia grypa

 

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N8 wykrytego w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka.
Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.
Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej.

 Źródło: Strona Głównego Inspektoratu Weterynarii

 

 

 Środki ochrony gospodarstwa przed wirusem Wysoce Zjadliwej Grypie Ptaków (HPAI):

 • Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
 • Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
 • Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.
 • Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem.
 • W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłacznie do tego celu.
 • Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa.
 • Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków.
 • Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

 

Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów:

+48 022 62 32 089

+48 022 62 31 717

 

Przydatne linki:

Informacje o ptasiej grypie

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii

Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii

 

"Akcja jodowa"

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki. :

Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenia stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 9 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

 • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż.: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu);
 • dzieci od 3 do 12 r.ż.: 1 tabletka (50 mg jodu);
 • dzieci od 1 miesiąca do 3 r.ż.: ½ tabletki (25 mg jodu);
 • noworodki: ¼ tabletki (12,5 mg jodu);
 • Kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu).

Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem

Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.

Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Kiedy nie przyjmować leku?

 • jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeśli masz nadczynność tarczycy;
 • jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią);
 • jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Uważaj, jeśli:

 • stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy;
 • występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy;
 • występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek;
 • masz zaburzenie czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane;
 • jesteś odwodniony;
 • przyjmujesz leki hamujące czynności tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę.

Pamiętaj! Zwróć się o poradę lekarza

Przed przyjęciem leku:

 • w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia,
 • w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu).

Po przyjęciu leku:

 • z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy.

Dodatkowe informacje

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki.

Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu: www.rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl .

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane oraz w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą!

Źródło: Broszura informacyjna wydana przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wykaz punktów wydawania tabletek jodku potasu na terenie powiatu szamotulskiego:

Gmina Szamotuły:

 1. Szkoła Podstawowa w Otorowie, ul. Łąkowa 3, 64-551 Otorowo
 2. Szkoła Podstawowa w Pamiątkowie, ul. Szkolna 13, 64-514 Pamiątkowo
 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 5, 64-500 Szamotuły
 4. Centrum Sportu sp. z o.o. w Szamotułach, ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły

 Gmina Pniewy:

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji - Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Wolności 20, 62-045 Pniewy
 2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Pniewach, ul. Strzelecka 11A, 62-045 Pniewy
 3. Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej w Pniewach - Sala Gimnastyczna, ul. Św. Ducha 11, 62-045 Pniewy
 4. Świetlica Wiejska w Chełmnie, Chełmno 6, 62-045 Pniewy
 5. Świetlica Wiejska w Dębinie, Dębina 12, 62-045 Pniewy
 6. Świetlica Wiejska w Kikowie, Kikowo 3, 62-045 Pniewy
 7. Świetlica Wiejska w Koninie, Konin 8, 62-045 Pniewy
 8. Świetlica Wiejska w Koszanowie, Koszanowo 18, 62-045 Pniewy
 9. Świetlica Wiejska w Lubocześnicy, Lubocześnica 6A, 62-045 Pniewy
 10. Świetlica Wiejska w Nojewie, Nojewo 9, 62-045 Pniewy
 11. Świetlica Wiejska w Orliczku, Orliczko 24, 62-045 Pniewy
 12. Świetlica Wiejska w Podpniewkach, Podpniewki 13, 62-045 Pniewy
 13. Świetlica Wiejska w Przystankach, Przystanki 3, 62-045 Pniewy
 14. Świetlica Wiejska w Psarskiem, Psarskie 19, 62-045 Pniewy
 15. Świetlica Wiejska w Rudce, Rudka 9, 62-045 Pniewy
 16. Świetlica Wiejska w Turowie, Turowo 4, 62-045 Pniewy
 17. Świetlica Wiejska w Zajączkowie, Zajączkowo 40, 62-045 Pniewy
 18. Świetlica Wiejska w Zamorzu, Zamorze 6 u, Zamorze 6, 62-045 Pniewy

 Miasto Obrzycko:

 1. Przychodnia Lekarza Rodzinnego VITA Obrzycko, ul. Kruppika 7, 64-520 Obrzycko
 2. Zespół Szkół w Mieście Obrzycko, Plac Lipowy 12, 64-520 Obrzycko
 3. Punkt awaryjny: Urząd Miasta Obrzycko, Rynek 19, 64-520 Obrzycko

Gmina Obrzycko:

 1. Świetlica Wiejska w Jaryszewie, Jaryszewo 15a, 64-520 Obrzycko
 2. Świetlica Wiejska w Słopanowie, Słopanowo 8, 64-520 Obrzycko
 3. Świetlica Wiejska w Pęckowie, Pęckowo 23, 64-520 Obrzycko
 4. Świetlica Wiejska w Obrowie, Obrowo 10a, 64-520 Obrzycko
 5. Świetlica Wiejska w Ordzinie, Ordzin 23b, 64-520 Obrzycko
 6. Świetlica Wiejska w Koźminie, Koźmin 19, 64-520 Obrzycko
 7. Świetlica Wiejska w Piotrowie, Piotrowo 43a, 64-520 Obrzycko
 8. Świetlica Wiejska w Zielonejgórze, Zielonagóra, ul. Szkolna 4a, 64-520 Obrzycko
 9. Szkoła Podstawowa w Gaju Małym, Gaj Mały 32, 64-520 Obrzycko

Gmina Wronki:

 1. Strażnica OSP we Wronkach, ul. Kościuszki 19, 64-510 Wronki
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach, ul. Poznańska 46, 64-510 Wronki
 3. Szkoła Podstawowa nr 3  im. Zbigniewa Herberta we Wronkach, ul. Polna 5, 64-510 Wronki
 4. Przedszkole nr 1  „Bajkowy Świat” we Wronkach, Osiedle Borek 20, 64-510 Wronki
 5. Budynek kulturalno-socjalny na os. Zamość, ul. Topolowa 7, 64-510 Wronki
 6. Świetlica wiejska w Chojnie, Chojno Wieś 10, 64-510 Wronki
 7. Świetlica wiejska w Samołężu, Samołęż 47, 64-510 Wronki
 8. Świetlica wiejska w Nowej Wsi, Nowa Wieś, ul. Szamotulska 9B, 64-510 Wronki
 9. Świetlica wiejska we Wróblewie, Wróblewo 35A, 64-510 Wronki
 10. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Biezdrowie, Biezdrowo 9, 64-510 Wronki

Gmina Kaźmierz:

 1. Świetlica wiejska w Bytyniu, ul. Lipowa 2, 64-542 Bytyń
 2. Świetlica wiejska w Pólku, ul. Klonowa 8, 64-530 Pólko
 3. Świetlica wiejska w Komorowie, ul. Jeziorna 6, 64-530 Komorowo
 4. Świetlica wiejska w Młodasku, ul. Kasztanowa 4, 64-541 Młodasko
 5. Świetlica wiejska w Gaju Wielkim, ul. Bukowska 9, 64-553 Gaj Wielki
 6. Świetlica wiejska w Kiączynie, ul. Wąska 1, 64-530 Kiączyn
 7. Świetlica wiejska w Sokolnikach Małych, Sokolniki Małe 27a, Sokolniki Małe 27a, 64-530 Kaźmierz
 8. Strażnica OSP w Sokolnikach Małych, Sokolniki Małe 9, 64-530 Kaźmierz
 9. Świetlica Wiejska w Chlewskach, Chlewiska 6, 64-530 Kaźmierz
 10. Świetlica wiejska w Dolnym Polu, Dolne Pole 5a, 64-530 Kaźmierz
 11. Świetlica wiejska w Gorszewicach, Gorszewice 18, 64-530 Kaźmierz
 12. Świetlica wiejska w Kopaninie, ul. Północna 5, 64-530 Kopanina
 13. Świetlica wiejska w Radzynach, ul. Główna 40, 64-530 Radzyny
 14. Urząd Gminy w Kaźmierzu (podatki), ul. Szamotulska 20 A, 64-530 Kaźmierz
 15. Urząd Gminy w Kaźmierzu (dowody osobiste), ul. Szamotulska 20 A, 64-530 Kaźmierz
 16. Urząd Gminy w Kaźmierzu (holl), ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz
 17. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu (gimnazj), ul. Gimnazjalna 3, 64-530 Kaźmierz
 18. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu (bud. C), ul. Gimnazjalna (3), 64-530 Kaźmierz
 19. Kino w Kaźmierzu, ul. Dworcowa 14, 64-530 Kaźmierz
 20. Sala Rady Gminy /Pałac/ w Kaźmierzu, ul. Nowowiejska 15, 64-530 Kaźmierz
 21. Strażnica OSP w Kaźmierzu, ul. Topolowa 4, 64-530 Kaźmierz

Gmina Ostroróg:

 1. Ośrodek Lekarza Rodzinnego w Ostrorogu, ul. Polna 3, 64-560 Ostroróg
 2. Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu, ul Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg
 3. Hala Sportowa w Ostrorogu, ul. Jana Ostroroga 14, 64-560 Ostroróg
 4. Świetlica Wiejska w Bininie, Binino 3, 64-560 Ostroróg
 5. Świetlica Wiejska w Bobulczynie, Bobulczyn 20, 64-560 Ostroróg
 6. Świetlica wiejska w Szczepankowie, Szczepankowo 23, 64-560 Ostroróg

Gmina Duszniki

 1. Świetlica Wiejska w Brzozie, Brzoza 1A, 64-553 Grzebienisko
 2. Świetlica Wiejska w Ceradzu Dolnym, Ceradz Dolny, ul. Powstańców Wlkp. 8, 64-553 Grzebienisko
 3. Świetlica Wiejska w Chełminku, Chełminko 12, 64-550 Duszniki
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Duszniki, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki
 5. Świetlica Wiejska w Grzebienisku, ul. Szkolna 8, 64-553 Grzebienisko
 6. Świetlica Wiejska w Kunowie, Kunowo 10, 64-550 Duszniki
 7. Świetlica Wiejska w Mieściskach, Mieściska 5, 64-553 Grzebienisko
 8. Świetlica Wiejska w Młynkowie, Młynkowo 15, 64-550 Duszniki
 9. Świetlica Wiejska w Niewierzu, Niewierz, ul. Długa 2a, 64-550 Duszniki
 10. Świetlica Wiejska w Podrzewie, ul. Długa 1, 64-541 Podrzewie
 11. Świetlica Wiejska w Sarbii, Sarbia 10D, 64-553 Grzebienisko
 12. Świetlica Wiejska w Sędzinku, Sędzinko, ul. Szkolna 3, 64-552 Sędziny
 13. Świetlica Wiejska w Sędzinach, ul. Parkowa 9a, 64-552 Sędziny
 14. Świetlica Wiejska w Sękowo, Sękowo, ul. Lipowa 28, 64-541 Podrzewie
 15. Świetlica Wiejska w Wierzei, Wierzeja, ul. Bukowska 4, 64-553 Grzebienisko
 16. Świetlica Wiejska w Wilczynie, Wilczyna, ul. Młynkowska 10, 64-541 Podrzewie
 17. Świetlica Wiejska w Wilkowie, Wilkowo, ul. Lipowa 2, 64-553 Grzebienisko
 18. Obiekt wyznaczony przez w gminę Duszniki, Zakrzewko 4, 64-550 Duszniki

 

Magazyn przeciwpowodziowy

 

W przygotowaniu

 

Zamówienia Publiczne

Przydatne linki

 

W przygotowaniu

 

Pliki do pobrania

 

Kategoria: Zarządzanie kryzysowe - ulotki informacyjne [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
jpg 2020-02-24 HPAI - ulotka informacyjna dla właścicieli gospodarstw
ilość pobrań: 745
HPAI - ulotka informacyjna dla właścicieli gospodarstw 102.78KB zobacz
jpg 2020-02-24 ASF - ulotka informacyjna dla właścicieli gospodarstw
ilość pobrań: 820
ASF - ulotka informacyjna dla właścicieli gospodarstw 228.46KB zobacz

 

 

 

 

 

do góry