Data: 22 Sierpnia 2014, piątek, imieniny obchodzą:
pl de gb

Powiat Szamotulski

wersja kontrastowa
Biuro Informacji Publicznej kontakt

Prawie milion na oświatę

W szkołach prowadzonych przez Starostwo trwają bieżące remonty. Wszystko po to, by uczniom stworzyć jak najlepsze warunki do nauki. czytaj dalej

Punkt Pośrednictwa Pracy zaprasza

Mieszkańcom Powiatu Szamotulskiego poszukującym pracy przypominamy o możliwościach aktywnego poszukiwania zatrudnienia poprzez działające na naszym terenie instytucje. Wszystkie zadania ustawowe względem bezrobotnych realizuje Powiatowy U czytaj dalej

Amica Cup już za pięć tygodni

Znamy program jubileuszowego turnieju siatkówki kobiet SGB Amica Cup, organizowanego przy wsparciu m.in. Powiatu Szamotulskiego. Wczoraj główny organizator Ryszard Frąckowiak (firma Volley Sport) przekazał żurnalistom najważniejsze inform czytaj dalej

Nowy asfalt na drodze do Lubosiny

Ku końcowi mają się prace drogowe na drodze powiatowej Lubosinek - Podrzewie. Obecnie układana jest dolna warstwa masy mineralno-bitumicznej, tzw. wyrównawcza. czytaj dalej

Data publikacji: 22 sierpnia 2014

Siłownia zewnętrzna wkrótce w Szamotułach

Powiat Szamotulski przystąpił do prac związanych z budową ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej dla mieszkańców powiatu. Środki finansowe na w/w zadanie pochodzić będą z budżetu Powiatu oraz Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (oś 4 LEADER, działanie 4.1/413, tzw. „małe projekty”). 6 sierpnia br. podpisana została umowa przyznania pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Szamotulskim, określająca szczegóły realizacji przedsięwzięcia. (więcej)
Data publikacji: 21 sierpnia 2014

Mapa powiatu szamotulskiego

„Wydanie mapy turystyczno – krajoznawczej Powiatu Szamotulskiego” – to kolejna operacja realizowana przez szamotulski samorząd przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tzw. „Małe projekty”. Operacja realizowana jest zgodnie z umową przyznania pomocy, zawartą w kwietniu br. pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie umowy, powiat otrzyma dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. (więcej)
Data publikacji: 21 sierpnia 2014

Powiatowy rajd rodzinny już we wrześniu

Powiat Szamotulski realizuje operację pn. „Wydanie publikacji promującej dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Powiatu Szamotulskiego połączone z organizacją rajdu”, która wybrana została do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”. (więcej)
Data publikacji: 12 sierpnia 2014

Usuwanie skutków wichury

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych usuwali dziś z jezdni połamane gałęzie drzew. To skutek wichury, jaka przeszła nad okolicami Poznania, czyniąc szkody również w kilku miejscowościach powiatu szamotulskiego - głównie w Brzeznie, Kaźmierzu i Kiączynie. (więcej)
Data publikacji: 08 sierpnia 2014

500 Karta Dużej Rodziny wydana

Pięćsetna Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego trafiła do Państwa Wachowiaków z Ostroroga. Dziś odebrali ją osobiście. (więcej)
Data publikacji: 08 sierpnia 2014

Chodnik w Sędzinach

Przedwczoraj dokonano odbioru technicznego wyremontowanego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1889P w Sędzinach (gm. Duszniki). (więcej)
Data publikacji: 08 sierpnia 2014

Wsparcie dla niepełnosprawnych

We wtorek członek Zarządu Powiatu Kazimierz Michalak podpisał w imieniu Starosty Szamotulskiego umowy dotyczące dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach oraz leżących. W imieniu niektórych beneficjentów umowy podpisywali z konieczności pełnomocnicy. (więcej)