Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania (..)

Nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Szamotułach

29 Marca 2021

29 marca 2021 roku o godz. 9:30 zwołano nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Szamotułach, które odbyło się w formie zdalnej. W posiedzeniu brali udział: Starosta Szamotulski Pani Beata Hanyżak, Wicestarosta Szamotulski Pan Rafał Zimny, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach Pani Agnieszka Jachnik, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach Pan Jaromir Zieliński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach Pan Ireneusz Pers, Komendant Powiatowy Policji Pan Sławomir Dziupiński oraz Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach Pan Remigiusz Pawelczak.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach - Pani Agnieszka Jachnik przedstawiła aktualną sytuację epidemiologiczną w Powiecie i omówiła działania podejmowane przez jednostkę. Wspominając o rosnącym trendzie zakażeń przypomniała o konieczności stosowania przez mieszkańców reżimu sanitarnego i potrzebie egzekwowania zasad obowiązujących obostrzeń.

Następnie głos zabrał Dyrektor Szpitala Pan Remigiusz Pawelczak. Omówił on kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki i działaniami, które brane są pod uwagę jeśli sytuacja epidemiologiczna w regionie nie ulegnie poprawie. Dyrektor wspomniał również, o realizowanych obecnie pracach związanych z zabezpieczeniem technicznym obszarów covidowych.

Sytuację w jednostkach raportowali również przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. Obecni na spotkaniu Komendanci zadeklarowali gotowość do pomocy Szpitalowi w pracach związanych z ewentualnym transportem osób i sprzętu, zabezpieczeniem i wsparciem działań punktu wymazowego, zapewnili też o gotowości funkcjonariuszy do prowadzenia działań kontrolnych pod kątem przestrzegania nałożonych przez rząd obostrzeń sanitarnych.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - Pan Ireneusz Pers zaznaczył ponadto, że strażacy i druhowie zaangażowani są obecnie w szereg działań związanych z realizacją programu szczepień.

Następnie głos zabrał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Pan Jaromir Zieliński, który podsumował sytuację w Domach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jednocześnie w związku z zaszczepieniem pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zadeklarował gotowość do ewentualnego ich oddelegowania w celu wsparcia działań antycovidowych realizowanych przez inne jednostki.

Podsumowując spotkanie Starosta Szamotulski podziękowała wszystkim za wysiłek i pracę na rzecz ochrony życia i zdrowia mieszkańców, deklarując pełną gotowość do pomocy i wsparcia w walce z epidemią.

Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie zaznaczyli, że sukces walki z pandemią zależy przede wszystkim od zaangażowania obywateli. Dlatego łącząc się z przedstawicielami służb, apelujemy do Państwa o stosowanie się do wprowadzonych przez rząd obostrzeń i zachowanie reżimu sanitarnego (D - dystans, D - dezynfekcja, M - maseczki). Nie kuśmy losu i jeśli tylko możemy - zostańmy w domu!

 

do góry