Data: 17 Stycznia 2017, wtorek, imieniny obchodzą:
pl de gb
wersja kontrastowa
Biuro Informacji Publicznej kontakt
Szamotuły

Gmina Szamotuły położona jest na Wysoczyźnie Poznańskiej w dorzeczu Warty, w bezpośrednim sąsiedztwie Powiatu Poznańskiego. Miasto, które zamieszkuje 18 700 mieszkańców znajduje się w odległości 35 km na pn. - zach. od Poznania.
Pierwsza wzmianka o miejscowości z terenu gminy Lipnicy znajduje się w "Historii Polski" Jana Długosza z 1170 r.
Początki dzisiejszej stolicy gminy i powiatu Szamotuł biorą się z wczesnośredniowiecznego grodu obronnego tzw. Osówki położonej na zachód od dzisiejszej lokalizacji miasta. Jeszcze w XIX w. gołym okiem można było dostrzec pozostałości po tzw. Starych Szamotułach, kolejnej lokalizacji miasta 2,5 km na północ od dzisiejszych Szamotuł.
Pierwsze wzmianki o Szamotułach pochodzą z 1231 r. W 1257 r. Przemysław I nadał osadzie prawo odbywania targów. Prawa miejskie Szamotuły otrzymały przed rokiem 1383, a ponowienie praw nastąpiło w latach 1420, 1450 i 1455.
Z historią miasta silnie związane były dwa znamienite rody wielkopolskie: Nałęczów i Górków. Władały one miastem już od wczesnego średniowiecza i w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju miasta. Z inicjatywy Sędziwoja Nałęcza powstał na tzw. Świdlinie (w południowej części dzisiejszych Szamotuł) murowany zamek, którego fragmenty wykorzystali franciszkanie przy budowie kościoła i klasztoru w XVII w.
Pozostałością po rodzie Górków jest XVI - wieczny zamek i wieża mieszkalna zwana Basztą Halszki - obecna siedziba Muzeum - Zamek Górków.
W XVI w. Szamotuły były ważnym ośrodkiem reformacji, jednym ze znaczniejszych w Wielkopolsce ośrodków protestanckich; osiedlali się tutaj kalwini, luterani oraz bracia czescy – założyciele jednej z pierwszych w Wielkopolsce drukarni. Między XV i XVII w. miasto było znaczącym ośrodkiem przemysłu olejarskiego, sukienniczego, garncarskiego i powroźniczego.
Z Szamotuł wywodzi się m.in. nadworny kompozytor Zygmunta Augusta - Wacław z Szamotuł, wybitny filozof i przyrodnik Jan Jonston, wielu profesorów Akademii Krakowskiej na czele z Grzegorzem Snopkiem - pierwszym profesorem prawa rzymskiego na tej uczelni i jej rektorem.

Rozwinięta infrastruktura sportowa i rekreacyjna (hala sportowa, korty tenisowe, basen i pływalnia), sąsiedztwo dużych kompleksów leśnych (m.in. obszar Puszczy Noteckiej), zbiorniki wodne oraz wiele historycznych i architektonicznych zabytków, zapewniają korzystne warunki dla uprawiania zarówno turystyki jak i sportu.
Wielbicieli zabytków przyciąga m.in. zlokalizowane w Szamotułach Muzeum – Zamek Górków (XVI wieczny zamek, wieża mieszkalna zwana Basztą Halszki, oficyny zamkowe, spichlerz – muzeum archeologiczne), późnogotycki kościół kolegiacki oraz barokowy zespół pofranciszkański z kościołem, jak również zespół pałacowo – parkowy w Gałowie oraz dworki w Lipnicy, Myszkowie i Brodziszewie.
W strukturze gospodarczej gminy Szamotuły dominuje gospodarka rolno – przemysłowa. Warunki sprzyjające funkcjonowaniu tej gałęzi gospodarki stwarza bogata baza surowcowa gminy oraz wysoka kultura upraw i hodowli.

Urząd Miasta i Gminy
Ul. Dworcowa 26
64-500 Szamotuły
tel. (48-61) 2927501, 2927500 fax 2920072
Burmistrz: Włodzimierz Kaczmarek

www.szamotuly.pl

Czytaj również