Data: 17 Stycznia 2017, wtorek, imieniny obchodzą:
pl de gb
wersja kontrastowa
Biuro Informacji Publicznej kontakt
Duszniki

Gmina Duszniki zajmuje obszar 156 km², liczy ponad 8 000 mieszkańców i obejmuje 17 wsi sołeckich. Położona jest w południowej części powiatu, w dorzeczu Mogilnicy, na falistej równinie urozmaiconej wzniesieniami polodowcowymi.
Najstarsze ślady osadnictwa w okolicach Dusznik datuje się na okres przedhistoryczny. Potwierdzeniem są liczne wykopaliska archeologiczne. Za czasów pierwszych Piastów znajdowały się tu grody stanowiące przedpola obronne Poznania, zlokalizowane w pobliżu Brzozy, Młynkowa, Niewierza, Wilkowa i Zalesia.
Pierwsza wzmianka o Dusznikach pochodzi z 1417 r. Jednakże znacznie wcześniej, w XII w. powstał prawdopodobnie kościół św. Marcina, a przed 1235 r. Duszniki należały do dóbr biskupstwa poznańskiego.
Gmina Duszniki to ważny ośrodek inicjatyw kulturalnych. Tutaj działają znane w kraju zespoły śpiewacze, w tym m.in. chór „HALKA” – znakomity kontynuator tradycji śpiewaczych tworzonych tu przed laty przez koła śpiewacze „Lutnia” i „Cecylia”.
Do najciekawszych imprez kulturalnych należą organizowane od wielu lat Wielkopolskie Dni Muzyki oraz Wielkopolskie Przeglądy Zespołów Pieśni Ludowej.
Na terenie gminy znajduje się utworzony w 1958 r. rezerwat leśny Duszniczki, gdzie ochronie podlega grupa 15 modrzewi polskich w wieku ok. 140 lat. Z Dusznik prowadzi zielony szlak turystyczny, wiodący poprzez Młynkowo do Bytynia.
Wśród historycznych i architektonicznych zabytków gminy Duszniki wskazać należy m.in. grodziska pierścieniowate z XI w. w Brzozie i Niewierzu, dwory w Podrzewiu i Sękowie, klasycystyczny pałac z XVIII w. w Sędzinach oraz kościoły w Dusznikach i Wilczynie.
Gospodarczy wizerunek gminy kształtuje głównie branża handlowo – usługowa oraz rolnicza.

Urząd Gminy
Ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki
tel. (48-61)2919075, 2919400, fax 2919075
Wójt: Roman Boguś

www.duszniki.eu

Czytaj również